Beveiligingsbedrijf mag om uitsluitend vrouwelijke medewerkers vragen

1

Een beveiligingsbedrijf mag in een personeelsadvertentie uitsluitend om vrouwelijke beveiligers vragen. Het bedrijf is namelijk verplicht is om vrouwelijke passagiers door vrouwelijke beveiligers te laten fouilleren.

De situatie
Een beveiligingsbedrijf op Schiphol wil een personeelsadvertentie plaatsen waarin alleen vrouwelijke luchthavenbeveiligers/visiteurs worden gevraagd. Omdat het bedrijf niet zeker is of ze daarmee een verboden onderscheid naar geslacht maakt, legt het de advertentietekst voor aan de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). De tekst luidt als volgt: “(Bedrijf) is voor de luchthaven Schiphol per direct op zoek naar parttime: Luchthavenbeveiligsters/visiteurs. Voor deze functie vragen wij enkel vrouwen te solliciteren. (….) zul je indien nodig bagage grondiger onderzoeken en passagiers fouilleren. Omdat deze taken bij vrouwelijke passagiers ook door vrouwelijke visiteurs dienen te worden uitgevoerd, zoeken wij op dit moment alleen vrouwen. Het betreft hier een geslachtelijk bepaalde functie, vandaar dat wij mannen uitsluiten van deelname aan de sollicitatieprocedure.”

Motivering
Het beveiligingsbedrijf geeft aan dat het op grond van de wet verplicht is om vrouwelijke passagiers door vrouwelijke beveiligingsmedewerkers te laten fouilleren. Op dit moment heeft het bedrijf wel
genoeg mannen in dienst om de teams van steeds 2 mannen en 2 vrouwen in te delen. Maar voor de piekperiode in zomervakantie zijn meer vrouwen nodig dan het bedrijf nu in dienst heeft. Met het oog op de werkzaamheden, pauzes, en omdat het aantal vrouwelijke passagiers op een vlucht soms groter is dan het aantal mannelijke, is een andere samenstelling van het team niet mogelijk.

Het oordeel
De Commissie oordeelt dat het bedrijf geen verboden onderscheid maakt. De Wet Gelijke Behandeling geeft ruimte voor onderscheid naar geslacht bij beroepsactiviteiten waarbij door de aard of voorwaarden voor de uitoefening van de functie het geslacht bepalend kan zijn. In het Besluit beroepsactiviteiten staat een limitatieve opsomming van de beroepsactiviteiten waarbij een onderscheid naar geslacht geoorloofd is. In dit specifieke geval gaat het om beroepsactiviteiten die gezien de ernstige schaamtegevoelens en een goede uitoefening binnen het geheel van de arbeidsorganisatie vervuld moeten worden door een persoon van een bepaald geslacht.
De Commissie vindt dat het bedrijf goede reden heeft om alleen om vrouwen te vragen. Ook de advertentietekst is correct opgesteld: er staat een toelichting in waarom het bedrijf alleen om vrouwen vraagt.

CGB in het kort
Een persoon of organisatie kan bij de CGB een oordeel vragen als hij,zij of de organisatie vindt dat er sprake is van ongelijke behandeling. De Commissie doet dan een onderzoek van naar het specifieke geval. In het oordeel staat of de CGB vindt of er in strijd is gehandeld met de gelijkebehandelingswetgeving. Soms geeft de commissie ook een aanbeveling.
Een oordeel van de CGB is juridisch niet bindend, maar 85% van de oordelen wordt wel opgevolgd. Het oordeel kan ook een rol spelen in een aanverwante rechtszaak, de rechter moet het oordeel van de CGB meenemen in de toelichting op zijn vonnis. Áls de rechter al afwijkt van het oordeel van de CGB dan mag dat alleen gemotiveerd.
Een organisatie kan ook een ‘oordeel van eigen handelen’ vragen door zelf een regeling voor te leggen aan de Commissie, zoals in de hierboven beschreven zaak

CGB 2011 118
Commissie Gelijke Behandeling
Ongeoorloofd onderscheid naar geslacht
22 juli 2011

 
Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Dinant Dasselaar op

    Ik lees niet zo vaak dat een oordeel van de CGB niet bindend is. Mijn indruk is dat velen hiervan niet op de hoogte zijn. Het zinnetje “als de rechter al afwijkt..” zegt ook het een en ander. Gelukkig mag de rechter afwijken en vindt dat ook soms plaats, waardoor de status van de uitspraken van het CBG teruggebracht worden, tot waar ze horen.

    We zijn overigens diep gezonken als in het onderhavige geval de CBG al om een oordeel gevraagd moet worden, terwijl het evident is dat voor de genoemde functie alleen vrouwen in aanmerking komen.