Betrokken personeel door crowdsourcing

0

Geen enkele leider kan alles in de organisatie overzien. Als een leider regelmatig foutieve beslissingen neemt, zorgt dat voor ongemotiveerde medewerkers.

Door beslissingen tot stand te laten komen met behulp van crowdsourcing kunnen ideeën, input en diverse standpunten gebruikt worden om een betere beslissing te nemen. En als medewerkers het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd wordt, zorgt dat voor gemotiveerde en meer betrokken medewerkers.

Chris Cancialosi, zelf eigenaar van een bedrijf, gaat meer beslissingen nemen op basis van crowdsourcing. Daarvoor voert hij de volgende redenen aan:

1. Je voorkomt vooringenomenheid. Crowdsourcing voorkomt groepsdenken en zorgt ervoor dat leiders een probleem vanuit meerdere perspectieven benaderen.

2. Het zorgt voor betere ideeën. Medewerkers die dagelijks met een bepaald probleem geconfronteerd worden hebben daarvoor vaak de beste oplossingen. Velen van hen willen wel invloed uitoefenen op het bedrijfsbeleid, maar voelen zich daar niet capabel genoeg voor of weten niet waar ze moeten beginnen. Door medewerkers actief te betrekken bij de besluitvorming worden betere beslissingen genomen.

3. Het verbetert de cultuur. Door crowdsourcing verandert de rol van de leider van alwetende ziener, die commando’s geeft, in een benaderbare collega die inzicht heeft in gecompliceerde situaties. Medewerkers krijgen de boodschap dat hun mening telt en welkom is. Er ontstaat een open cultuur, waar medewerkers gericht zijn op samenwerking

4. Voldoen aan uiteenlopende behoeften. Door beslissingen te crowdsourcen kunnen leiders tegemoetkomen aan de verschillende behoeften van alle medewerkers en voorkomen ze dat ze zich richten op de verwachtingen van één groep. Continu wordt aandacht besteed aan medewerkers en leiders weten wat er speelt binnen de organisatie.

Hoe kun je starten met crowdsourcen?
Bij het invoeren van crowdsourcing bestaat het gevaar dat je te snel, te ver gaat. Gooi niet meteen alles overhoop. Hou het simpel en laat het proces zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande processen. Experimenteer desnoods met methoden en technieken om ideeën en opinies van medewerkers te verzamelen.

Interne denktanks
Bij het bedrijf van Cancialosi wordt gewerkt met interne denktanks. Bij complexe problemen worden alle medewerkers bij elkaar geroepen en worden verschillende opties bedacht en bediscussieerd om het probleem op te lossen. Iedereen kan dan input leveren, maar het betekent wel dat dagelijkse werkzaamheden blijven liggen. Dit kan dus niet al te vaak. Tevens wordt geëxperimenteerd met software die live feedback verzamelt.

Basis voor goede crowdsourcing is vertrouwen. Medewerkers moeten aangemoedigd worden om input te leveren, zonder dat ze daar op afgerekend worden.

Door gebruik te maken van het collectieve geheugen van de gehele organisatie worden er betere beslissingen genomen en voelen medewerkers zich gewaardeerd.

Bron:Forbes.com

Lees ook:
Interessante inzichten voor goed leiderschap

Lees meer over:

Over Auteur

Redactie XpertHR Actueel

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

Reageer