Beslissers bepalen productiviteit

0

Volgens consultant en onderzoeker Brad Power moeten managers kijken naar het beslisproces van kenniswerkers. Dat heeft veel meer impact op de prestaties van de organisatie dan dat je onvolkomenheden in de workflow onder de loep neemt.

De grootste winst bij focus op individuele beslissingen is dat het leidt tot betrokken medewerkers die zich gewaardeerd voelen, zegt Power.

Dagelijkse beslissingen
Power: “Managers die zich uitsluitend richten op stroomschema’s, met veel hokjes en pijlen, zijn uiteindelijk vaak alleen maar bezig met het oplossen van de problemen van gisteren. Het is veel beter om de aandacht op dagelijkse beslissingen te richten. Dit heeft een veel krachtiger hefboomeffect op het verbeteren van prestaties. Medewerkers en managers hebben de neiging om zich te fixeren op de pijnpunten die opgelost moeten worden. Door deze focus op acute problemen verlies je de echte doelstellingen en de beslissingen die helpen bij het behalen van deze doelstellingen uit het oog.”

Praktijkvoorbeeld
Power haalt een voorbeeld aan van collega Rob Moon. Deze collega werd recent door een distributeur van elektronische apparaten gevraagd te kijken naar een oplossing voor een enorm aantal klachten over het voorraadsysteem en de processen die als zeer belemmerend werden ervaren voor het dagelijkse werk. Het bleek dat de productiviteit inderdaad ver onder de branchestandaard lag. Dit was het uitgangspunt voor sessies met beslissers. Eerst werden alle problemen rondom het voorraadsysteem op een rij gezet. Daarna stelde Moon de vraag: “Voor welke dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse beslissingen ben je verantwoordelijk en wat voor effect hebben deze beslissingen op de financiële doelstellingen?”

Dit betekende back-to-basics. De beslissers hadden twee dagen nodig om hun blik te verleggen van procesdetails naar businessdoelstellingen en operationele prestaties. Daarna stelden ze een lijst op van 47 beslissingen in 6 categorieën waar zij verantwoordelijk voor waren. Na wat discussie werden daar 12 beslissingen uitgepikt die kritiek zijn voor het functioneren van de organisatie. Door in het vervolg trainingen, procesverbeteringen en beoordelingen te relateren aan deze 12 beslissingen, verbeterden de operationele en financiële prestaties van deze onderneming aanzienlijk.

Nog een praktijkvoorbeeld
Het gebeurt best vaak dat managers business- en financiële doelstellingen uit het oog verliezen door allerlei dagelijkse beslommeringen.
Dat blijkt ook weer bij een andere onderneming waar een IT-afdeling haar budget overschrijdt en het zicht op de context is kwijtgeraakt, ondanks mooie processchema’s. Eerst moesten doelstellingen, het reduceren van kosten en risico’s, helder verwoord worden. Daarna konden alle beslissingen die medewerkers moeten nemen in kaart worden gebracht. Welke beslissingen kunnen met behulp van IT sneller en effectiever genomen worden? Nu wist de IT-afdeling weer wat zij aan moest pakken en hoe zij het leven van medewerkers aangenamer kon maken. In plaats van focus op het implementeren van een systeem, werd de focus verlegd naar het ondersteunen van medewerkers bij het nemen van (geïnformeerde) beslissingen, zodat prestaties verbeteren.

Lees ook: ‘De impact van plezier op verloop en productiviteit

Bron: blog van Brad Power op Harvard Business Review

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.