Beloning of straf: wat motiveert meer?

2

Onderzoek toont aan dat medewerkers harder werken om te voorkomen dat ze iets verliezen.

Mensen spannen zich eerder en harder in om te voorkomen dat ze iets verliezen dan dat ze dat doen om iets erbij te krijgen, beloond te worden. Dit principe wordt verliesaversie (loss aversion) genoemd. dit principe is al tientallen jaren bekend. Echter, wetenschappers zijn pas recent begonnen met onderzoek naar dit principe op de werkvloer.

In een studie van econoom John List werden 150 leerkrachten in twee groepen verdeeld. Beide groepen werd verteld dat hun bonussen afhingen van de examenresultaten van hun leerlingen.

Leerkrachten in de eerste groep zouden een bonus ontvangen aan het einde van het jaar als de testscores van leerlingen verbeterden. De leerkrachten in de tweede groep kregen meteen bij aanvang van het schooljaar een bonus van 4000 dollar. Zij moesten deze bonus teruggeven als aan het einde van het jaar de resultaten van leerlingen niet verbeterd waren.

Het principe van verliesaversie werkte. Leerkrachten die wellicht hun bonus zouden moeten teruggeven werkten harder. Hun leerlingen scoorden gemiddeld 7% beter tijdens examens.

Dit onderzoek draagt eraan bij dat bij steeds meer organisatie het bonusbeleid wordt aangepast. Econoom List raadt niet aan eerst echt geld te geven en het dan eventueel af te pakken. Hij suggereert om medewerkers te vertellen hoe hoog hun bonus precies zal zijn bij het behalen van doelstellingen, maar dat bij het niet behalen van de doelstellingen de bonus geheel achterwege blijft.

Daarbij moet tevens rekening gehouden worden met de hoogte van de bonus. Als immers het bonusbedrag zeer hoog is, zo wijzen studies uit, kan dat verstikkend werken. Zelfs doorgewinterde professionals laten dan steken vallen.

Werkgevers kunnen de productiviteit van medewerkers verbeteren door consequenties te verbinden aan het niet behalen van doelstellingen. Auteur Issie Lapowsky noemt het voorbeeld van online service stickK.com. Hier kunnen gebruikers lid van worden. Ze geven aan wat hun doelstelling is en wijzen iemand aan die controleert of ze hun doelstelling behalen. Als ze hun doelstelling niet halen kost hen dat een van tevoren vastgesteld bedrag. Dit bedrag kan gedoneerd worden aan een goed doel of juist aan een anti-doel. Heb je bijvoorbeeld een hekel aan bont? Als je je doelstelling niet behaalt wordt het geld gedoneerd aan de bond voor nertsenfokkers.

Verlies motiveert meer dan winst. Dit principe kan gebruikt worden bij het vormgeven van het belonings- en bonusbeleid van organisaties.

Dit artikel over motiveren en straffen op de werkvloer is te vinden op de site Inc.com.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. De term motiveert vind ik nogal misleidend. Los daarvan is het nogal ‘old school’ om werknemers weer te bezien als willoze proefdieren in de ‘Skinnerbox’ die je door aanpassingen in het systeem en de stimuli kan drijven tot betere prestaties. Daar zijn we met zijn allen toch wel van af? De effecten voor mens en maatschappij zijn desastreus. Daarnaast zijn er ook vele onderzoeken waaruit blijkt dat de wortel en/of stok alleen tot resultaten leiden bij eenvoudige taken. Wanneer je mensen daadwerkelijk wil motiveren dan levert Daniel Pink in zijn boek ‘Drive’ drie intrinsieke motivatoren aan: Autonomie, Meesterschap en Zingeving. Dus voordat we in organisaties nu iedereen gaan dreigen met verlies van baan, bonus of salariskorting zou ik het personeel, de medewerkers, de FTE’s, in je organisaties bezien voor wat ze zijn: mensen.

    Glenn van der Burg
    MVO Nederland

  2. Er zijn ook heeeel veel theorieen die het tegendeel bewijzen en die tot in den treure zijn onderzocht sinds ’60, bijv expectancy theory, goal setting theory en intrinsieke motivatie. Allen bewijzen dat belonen een veel positiever effect heeft op gedrag dan straffen. Als je iemand bestraft voor een bepaald gedrag, dan betekent dat alleen dat die persoon dat gedrag niet meer zal vertonen (in ieder geval niet als jij er bij bent). Maar of die persoon vervolgens wél het gewenste gedrag zal vertonen is maar zeer de vraag. Vuistregel in personeelsland: je krijgt wat je beloont.