Beëindigen subsidieregeling toch geldige ontbindende voorwaarde

0

Beëindiging van een subsidieregeling is een geldige ontbindende voorwaarde, heeft de Hoge Raad geoordeeld. Het hof oordeelde in hoger beroep eerder anders.

De situatie

Een werkneemster is op 1 juni 2000 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij de Haagse vervoerder HTM. Zij werkte als servicemedewerker, een baan die mede mogelijk werd gemaakt door een subsidieregeling van de overheid. Het doel van de regeling was om langdurig werklozen  de werkneemster behoorde tot deze groep  aan een baan te helpen door bepaalde werkgevers tegemoet te komen in onder meer de loonkosten. In de arbeidsovereenkomst stond de ontbindende voorwaarde dat als de subsidie zou worden gewijzigd, verminderd of stopgezet, de arbeidsovereenkomst zou eindigen.

Het oordeel van de kantonrechter: ontslag rechtsgeldig

Toen op 1 januari 2009 de subsidieregeling werd stopgezet, heeft de werkgever de werkneemster gemeld dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege was geëindigd. De werkneemster heeft daarop bij de kantonrechter wedertewerkstelling en loondoorbetaling gevorderd omdat zij meende dat de ontbindende voorwaarde nietig was. De kantonrechter heeft die vorderingen afgewezen en de arbeidsovereenkomst ‘ voor zover die nog zou bestaan’ ontbonden. De kantonrechter onderbouwde zijn afwijzing onder meer met het feit dat de functie van de werkneemster boventallig was en ook uitsluitend dankzij de subsidieregeling kon bestaan.

Oordeel van het hof: ontslag in strijd met ontslagstelsel

In hoger beroep kreeg de werkneemster wel gelijk. Het hof oordeelde dat de ontbindende voorwaarde niet met het gesloten stelsel van het ontslagrecht viel te verenigen. Door het wegvallen van de subsidie was het voor de werkgever ‘ niet geheel onmogelijk’ om de overeenkomst te laten voortduren en was die overeenkomst ook niet inhoudsloos geworden.

Het oordeel van de Hoge Raad: ontslag toch rechtsgeldig

De werkgever gaat tegen dat oordeel met succes in cassatie; de Hoge Raad bekrachtigt alsnog het oordeel van de kantonrechter. De werkneemster krijgt geen ontslagvergoeding mee. De Hoge Raad stelt wel voorop dat een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst niet snel geldig is vanwege de bescherming van de werknemer in het algemeen. Bij de vraag of er sprake is van een geldige ontbindende voorwaarde moet per geval worden bekeken hoe die voorwaarde zich verhoudt tot het wettelijke stelsel van het ontslagrecht.

Niet in strijd met ontslagstelsel
In deze zaak is de ontbindende voorwaarde wel verenigbaar met het ontslagrecht. De Hoge Raad redeneert dat het ging om een gecreëerde arbeidsplaats die, zoals ook de kantonrechter al overwoog, slechts door de subsidieregeling kon bestaan. De arbeidsplaats mocht ook niet een reguliere werknemer verdringen. Het is daarnaast begrijpelijk en ook toelaatbaar dat de werkgever die een werkloze werk verschaft een ontbindende voorwaarde opneemt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst om nadelige gevolgen zo veel mogelijk uit te sluiten, oordeelt de Hoge Raad.

LJN BX0348
Hoge Raad
Ontbindende voorwaarde
Cassatie
2 november 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.