Bankzitter mag niet ontslagen worden

1

Een werknemer van een detacheringsbureau mag niet worden ontslagen omdat hij al ruim twee jaar geen geld binnenbrengt. De werkgever heeft niet goed onderbouwd waarom hij wil afwijken van het afspiegelingsbeginsel.

De situatie

Een werknemer in de ICT-branche werkt sinds 1997 voor een bedrijf dat werknemers bij derden detacheert. Sinds 2009 brengt hij geen geld meer binnen: sinds 1 november 2010 heeft hij geen opdracht meer en zit hij ‘op de bank’ en het jaar daarvoor had hij onbetaald verlof.
Het bedrijf draait slecht en moet reorganiseren. Samen met de or wordt een sociaal plan opgesteld waarin staat dat inzetbaarheid en het afspiegelingsbeginsel selectiecriteria zijn voor ontslag. Het bedrijf wil in  totaal 10 werknemers ontslaan.

De vordering

De werknemer in kwestie is een van de tien werknemers die het bedrijf wil ontslaan. De werkgever dient een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter, op grond van bedrijfseconomische omstandigheden.

Het verweer

De werknemer vindt dat de werkgever het afspiegelingsbeginsel moet toepassen en een andere werknemer moet ontslaan.

Het oordeel

De kantonrechter vindt dat de bedrijfseconomische noodzaak voor het ontslag voldoende duidelijk is, maar geeft toch geen toestemming voor ontbinding omdat de werkgever het afspiegelingsbeginsel had moeten toepassen. Er is een aantal medewerkers die dezelfde functie en salarisgroep hebben als de werknemer in kwestie. De kantonrechter gaat er vanuit dat het ook om uitwisselbare functies gaat. Eén van die collega’s is ook een ‘bankzitter’, de rest van hen is aan het werk. Bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel zou in die groep van werknemers de collega die langer in dienst is, eerst ontslagen moeten worden.
De werkgever heeft aangegeven dat hij juist kiest voor ontslag van de bankzitter. Klanten willen volgens hem niet meewerken aan vervanging van de bij hen werkzame medewerker door een andere werknemer. Maar die mogelijkheid heeft de werkgever niet eens besproken met de klanten, constateert de kantonrechter. En dat is reden voor afwijzing van het ontbindingsverzoek; de werkgever heeft niet goed onderbouwd waarom afwijken van het afspiegelingsbeginsel gerechtvaardigd is. Daarbij speelt ook mee dat er in het uurtarief van de werknemers een bankzitpercentage is opgenomen. Gezien het feit dat de werknemer 12 jaar aaneengesloten voor dezelfde opdrachtgever heeft gewerkt, heeft de werkgever daar inmiddels voldoende profijt van gehad.

JAR 2012/102
Kantonrechter Nijmegen
Afwijken afspiegelingsbeginsel
Eerste aanleg
8 maart 2012

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Hugo-Jan Ruts op

    `Gezien het feit dat de werknemer 12 jaar aaneengesloten voor dezelfde opdrachtgever heeft gewerkt…? daar zit m.i. toch wel crux van dit verhaal. Deta bedrijf idd ?aardig? wat marge gedraaid, maar vooral weinig te gedaan aan de ?employability? van zijn eigen medewerker.