Asscher wijst kritiek asbestsysteem van de hand

0

In het kritische rapport ‘ De Uitdaging’ van eind 2013 stelt consultancybureau RIR dat het Nederlandse asbestsysteem complex en inefficiënt is ingericht. Dit verhindert een snelle asbestverwijdering uit de leefomgeving. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijst deze kritiek in een brief aan de Tweede Kamer van de hand.

RIR (Reliable Independent Review) is een onafhankelijke instantie die binnen organisaties toeziet op de gehele asbestketen, vanaf asbest in het bouwwerk tot en met de stort. In het rapport ‘De Uitdaging‘ van eind 2013 wijzen de onderzoekers van RIR erop dat de nieuwe uitvoeringspraktijk duur is. ‘De effectiviteit van het asbestverwijderingsproces kan waarschijnlijk aanzienlijk worden verhoogd. Asbest kan goedkoper, veiliger, sneller en met een hogere kwaliteit worden verwijderd door het aantal regels en verplichte processtappen te verminderen.’

Sector

In een brief aan de Tweede Kamer laat Asscher weten dat hij de nieuwe uitvoeringspraktijk rondom asbest eerst een kans wil geven en niet al op voorhand te twijfelen aan de effectiviteit. Daarnaast stelt de bewindspersoon dat hij open staat voor vereenvoudiging van het asbestsaneringssysteem, maar dat de sleutel daarvoor ligt bij de sectorpartijen. ‘Zij beschikken immers over de kennis en ervaring’, schrijft Asscher. Uiteraard wijst de minister er ook op dat de veiligheid voor burger en werknemer voorop staat.

Kennisautoriteit

In het RIR-rapport geven de onderzoekers ook aan dat het goed zou zijn als er een kennisautoriteit wordt opgericht voor de asbestsector. Asscher denkt daar anders over: ‘Het is van groot belang om kennis op dit terrein goed te ontwikkelen. De samenwerking tussen de bestaande kennisinstituten kan worden versterkt, maar het oprichten van een nieuwe asbestautoriteit biedt geen meerwaarde.’

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.