Arbeidsovereenkomst of leerovereenkomst?

0

Een leerling stratenmaker heeft geen arbeidsovereenkomst maar een leerovereenkomst omdat het element leren overheerst.

De situatie
Een leerling stratenmaker heeft een praktijkarbeidsovereenkomst in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg. Hij werkt drie dagen voor de werkgever, stichting Stivako, en gaat één dag per week naar school. De leerling wordt door Stivako geplaatst bij diverse bedrijven en ontvangt een uurloon op basis van de toepasselijke cao voor het bouwbedrijf.  De praktijkarbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege bij het verstrijken van de opleidingstijd en als onderwijsovereenkomst die het ROC, de werknemer en de werkgever hebben gesloten, eindigt. Als de leerling op 29 oktober 2009 op staande voet wordt ontslagen, roept hij de nietigheid van het ontslag in en houdt hij zich beschikbaar voor arbeid.

De vordering
De leerling vordert bij de kantonrechter doorbetaling van zijn salaris en toelating tot het werk.
Hij meent dat hij onterecht is ontslagen en dat hij (nog steeds) een arbeidsovereenkomst heeft. Hij verrichtte productieve arbeid op drie dagen per week en ging maar 1 dag per week naar school. Het element arbeid overheerste dus.

Het oordeel
De kantonrechter stelt dat er gekeken moet worden naar de bedoeling die de partijen hadden bij het sluiten van de overeenkomst. De werkzaamheden van de leerling stratenmaker waren gericht op het uitbreiden van kennis en ervaring met het oog op het voltooien van zijn opleiding. De aard van de leerovereenkomst brengt met zich mee dat in de loop van de tijd het accent steeds meer komt te liggen op productieve arbeid. Maar dat  betekent niet dat de overeenkomst stilzwijgend wordt omgezet in een afzonderlijke arbeidsovereenkomst. Dat de leerling een cao-loon ontving, is ook geen reden voor een andere uitleg.
De kantonrechter concludeert dat het element leren overheerst in deze praktijkarbeidsovereenkomst en dat er daarom er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. De vordering van de leerling wordt afgewezen.

LJN BL2822
Kantonrechter Arnhem
Kenmerken arbeidsovereenkomst
Kort geding
04 februari 2010

Door mr. Ingrid Kooijman 

 

 
 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.