Arbeidsmarkt openbaar bestuur onder druk

0

De verwachting is dat de werkgelegenheid in het openbaar bestuur (gemeenten, provincies, waterschappen, rijksoverheid) als gevolg van bezuinigingen de komende jaren flink zal dalen.

Dat leidt tot personeelsoverschotten. Er gaan echter ook tekorten aan personeel ontstaan. Dat komt doordat vraag en aanbod van personeel in het openbaar bestuur niet goed op elkaar zijn afgestemd.

Zo zal niet iedereen die door de verwachte bezuinigingen overtollig wordt, herplaatst kunnen worden, omdat aan veel functies specifieke eisen worden gesteld. Voor die functies zal de overheid in de toekomst op een krappe arbeidsmarkt moeten concurreren met andere werkgevers.

Behoefte aan externe inhuur
De verwachting is dat in een aantrekkende arbeidsmarkt weer moeilijk vervulbare vacatures ontstaan (zoals voor specialisten, technici, leidinggevenden, klantgerichte hbo’ers). Zulke vacatures kunnen leiden tot meer behoefte aan externe inhuur van specialisten.

Arbeidsmarktanalyse openbaar bestuur 2010
Deze en andere knelpunten op de arbeidsmarkt in het openbaar bestuur worden beschreven in de Arbeidsmarktanalyse openbaar bestuur 2010, die staatssecretaris Bijleveld (BZK) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Mobiliteit
Uit de ambtelijke analyse blijkt dat maatregelen nodig zijn om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. In vergelijking met andere sectoren (zoals de zakelijke dienstverlening) valt op dat in het openbaar bestuur werknemers minder vaak van werkgever wisselen. In het vooruitzicht van een toenemende mismatch tussen vraag en aanbod richting 2015 is mobiliteit een belangrijk middel om de arbeidsmarkt goed te laten werken.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.