‘Antidiscriminatie maatregelen Asscher helpen niet’

0

De maatregelen om arbeidsmarktdiscriminatie aan te pakken die minister Asscher (SZW) vorige week aan de Kamer presenteerde zullen weinig effect hebben.

Dat schrijven Lieselotte Blommaert, onderzoeker sociologie aan de UU, Frank van Tubergen,  hoogleraar sociologie aan de UU en Marcel Coenders, hoofddocent Culturele diversiteit en Jeugd in de Volkskrant.

Asscher beloofde met ‘een stevig pakket maatregelen‘ te komen na de publicatie van hoge werkloosheidcijfers onder niet-westerse allochtonen door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Gezien de bestaande kennis zijn er volgens de wetenschappers drie problemen met de maatregelen:

Weten wanneer gediscrimineerd
‘Ten eerste: strengere handhaving van regels betekent dat overheidscontracten met bedrijven die discrimineren worden verbroken en dat die bedrijven worden uitgesloten van aanbestedingsprocedures.  Het probleem met deze maatregelen is dat verondersteld wordt dat slachtoffers weten wanneer ze gediscrimineerd zijn. Dat is niet realistisch. Een sollicitant komt vrijwel nooit te weten of etniciteit de reden dat is dat hij/zij niet wordt uitgenodigd voor een gesprek.’

Goodwill van werkgevers
‘Ten tweede: de maatregelen gericht op het vergroten van kennis en bewustzijn van discriminatie en op diversiteitsbeleid worden gekenmerkt door een grote mate van vrijblijvendheid. Ze zijn volledig afhankelijk van de ‘goodwill’ van werkgevers, terwijl die juist de partij zijn die de minste hinder van discriminatie ondervindt. Om die reden valt, zonder een extra prikkel, van werkgevers weinig inspanning te verwachten, zeker in tijden van crisis.’

Onderbouwing extra onderzoek
‘Ten derde: bij de onderbouwing van de acties gericht op meer onderzoek veronderstellen het kabinet en de SER dat we weinig weten over de mate waarin arbeidsmarktdiscriminatie voorkomt in Nederland. Het kabinet stelt nu voor om door middel van onlinesollicitatieplatforms te achterhalen hoe werkgevers op cv’s met verschillende persoonskenmerken reageren. Zulk onderzoek bestaat al. Wij voerden dat uit in 2011 en het artikel waarin we over dit onderzoek rapporteren verscheen dit jaar in Social Forces. Autochtone sollicitanten bleken 60 procent meer kans te hebben op een uitnodiging voor een gesprek dan sollicitanten met een Marokkaanse achtergrond.’

Oplossing?
‘Wat zouden minister Asscher en het kabinet wél moeten doen om discriminatie te bestrijden? Een oplossing is bedrijven te stimuleren om wervingsprocessen zo in te richten dat beslissingen over wie wordt aangenomen niet gebaseerd zijn op stereotypen maar op individuele competenties. Het vooraf formuleren van heldere selectiecriteria, standaardiseren van sollicitatieprocedures en publiceren van diversiteitscijfers zou hierbij helpen.’

Anoniem solliciteren
‘Een andere optie is anoniem solliciteren. Een recente, grootschalige pilot in Duitsland – waaraan bedrijven als Deutsche Post DHL en L’Oréal Deutschland meewerkten – stelde onomstotelijk vast: anoniem solliciteren vermindert de kans op ongelijke behandeling als gevolg van afkomst.’

Bron: Volkskrant

Lees meer over:

Over Auteur