Als je deze managementmethodes gebruikt verspil je tijd en geld

1

In veel gevallen is er geen bewijs dat managementtechnieken de prestaties van organisaties verbeteren. Wat moet je vooral niet doen als je een High Performance Organization wilt worden?

André de Waal is Associate Professor Strategic Management aan de Maastricht School of Management en directeur van het HPO Center. Voor zijn boek over de High Performance Organization (HPO), dat in juni uitkomt, heeft hij extensief onderzoek gedaan naar de succesfactoren van een dergelijke organisatie.

De Waal begint met te stellen dat er honderden managementtechnieken zijn om een High Performance Organization te worden. Echter, in de meeste gevallen is er geen enkel bewijs dat deze technieken de prestaties van een organisatie daadwerkelijk verbeteren.

De Waal heeft 290 HPO-studies bekeken en komt tot een lijst van technieken die je zeker niet moet gebruiken. Hij waarschuwt wel voor een addertje onder het gras: de technieken en methoden die hieronder genoemd worden zijn niet per definitie onbelangrijk. Sommige zijn juist wel belangrijk, zoals bijvoorbeeld een strategie. Maar het simpelweg hebben van een strategie betekent niet meteen dat de organisatie goed presteert. Concurrenten hebben immers ook een strategie. HPO-onderzoek toont juist aan dat deze strategie uniek moet zijn en onderscheidend van de concurrentie.  

Welke technieken en methoden zijn een verspilling van tijd en geld?

Organisatieontwerp en -structuur

Er is geen specifieke organisatiestructuur of -ontwerp die zorgt voor het bereiken van een high performance status. Een functionele indeling. Een matrixontwerp. Het maakt niet uit voor de prestaties van een organisatie.

Autonomie medewerkers

De Waal constateert dat het in de mode is om medewerkers "te empoweren". Maar deze toegenomen vrijheid en verantwoordelijkheid voor medewerkers zorgt niet noodzakelijkerwijs voor betere prestaties. Sterker nog, teveel vrijheid voor medewerkers kan, zonder benodigde coördinatiemechanismen, de organisatie schaden. Medewerkers hebben duidelijkheid nodig over doelstellingen en wat zij wel en niet mogen.

Strategie

Het is niet zozeer de gekozen strategie die belangrijk is, maar het unieke aan die strategie in vergelijking met directe concurrenten.

Technologie/ICT

Veel organisaties geven veel geld uit aan nieuwe informatie- en communicatiesystemen. Ook dit zal niet leiden tot de status van HPO. Het stand alone implementeren van een nieuw systeem draagt niet bij aan betere prestaties. Daarvoor moet de introductie van een nieuw systeem gekoppeld zijn aan een van de vijf HPO succesfactoren: kwaliteit van management, continue verbetering en vernieuwing, langetermijngerichtheid, openheid en actiegerichtheid en kwaliteit van medewerkers

Benchmarken

Benchmarken is veel minder effectief dan iedereen denkt. Een organisatie die gaat benchmarken richt zich meestal op het identificeren van best practices en het vervolgens kopiëren daarvan. High Performace Organizations hebben echter een totaal afwijkende visie op best practices. Zij zien de best practices bij hun concurrenten als nullijn voor hun eigen prestaties. Het is een startpunt waarvan de organisatie zoveel mogelijk probeert af te wijken.

Communicatie

In veel organisaties roept het management dat er meer gecommuniceerd moet worden. Dan begrijpen medewerkers het wel, zo is de veronderstelling. Het blijkt dat medewerkers helemaal niet zitten te wachten op wat het management te melden heeft. Medewerkers willen dat er naar hen geluisterd wordt. Het gaat om de dialoog, om tweerichtingsverkeer.

Bonus & Beloningssystemen

Het beloningsbeleid is geen onderscheidende factor voor een HPO. Beloning is een hygiënefactor. Een organisatie moet een eerlijk en passend beloningsbeleid hebben. Zonder een passend beloningsbeleid is de status HPO onmogelijk te bereiken.  Als er wel een passend beloningssysteem is – en het maakt niet zoveel uit wat dat voor systeem is, zolang het maar bij de organisatie past –  zullen medewerkers tevreden zijn. Een organisatie kan dan aan de HPO-status gaan werken.

Deze bijdrage van de Nederlandse professor De Waal is te vinden op het blog TLNT.

Meer Mediascan »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Ger Blommestijn op

    Het management hoeft ook in mijn beleving geen dure onnodige cursussen te volgen of erger nog symposia’s te bezoeken waar allerlei goeroe’s vetrellen hoe het beter kan en vooral hoe je met mensen moet omgaan. Sowieso ben ik stellig van mening dat je geen opleding tot het worden van een goed leidinggegevende moet hoeven volgen. Je hebt het in je om op een goede manier met mensen om te gaan en op een natuurlijke manier respect af te dwingen of je hebt dat niet. Heb je het niet, begin er dan niet aan. Je maakt niet alleen anderen het leven zuur maar zeker niet minder belangrijk, je gaat het zelf ook niet redden. Als je al een manager een cursus wil laten volgen op het gebied van een goed leidinggeversschap laat hem of haar dan minimaal 03 keer kijken naar de film”One flew over the cuckoo’s nest”.
    Jack Nicholson maakt het ingeslaapte management wakker door de bewoners met respect te behandelen en hen ook de plezierige kant van hun bestaan te laten inzien. Helaas aan het eind van de film wordt Jack Nicholson plat gespoten en wordt alles weer bij het oude. De moraal van deze film zit dieper dan menigeen denkt. Gedurende de periode dat de bewoners konden genieten van een relatieve vrijheid ontstond er wederzijds respect en begrip met als gevolg een voor alle partijen veel prettiger woon/leefsfeer. Misschien een idee. De film is nog te koop of eventueel bij een bibliotheek te huur.