Alfahulp krijgt toch zes weken loon doorbetaald bij ziekte

0

Een alfahulp heeft recht op zes weken loondoorbetaling bij ziekte, oordeelt de rechter. De thuiszorginstelling, die geen werkgever is, moet die zes weken doorbetalen omdat er een verhaalsmogelijk bij de gemeente is.

De situatie

Een alfahulp verricht sinds 2007 voor 26,5 uur per week huishoudelijk werk bij verschillende cliënten thuis. Van december 2008 tot eind januari 2009 is ze arbeidsongeschikt omdat ze haar pols heeft gebroken. De thuiszorginstelling betaalde haar altijd maandelijks loon op basis van urenbriefjes maar stopte daar mee toen ze zich ziek meldde. De vrouw stapt, ondersteund door Proefprocessenfonds Clara Wichmann, de Vereniging voor Vrouw en Recht en de Stichting Alphatrots, naar de rechter.

De vordering

De primaire stelling van de werkneemster is dat de thuiszorginstelling haar werkgever is, en niet de individuele cliënt bij wie zij werkt. Daarom heeft ze recht op 104 weken loondoorbetaling bij ziekte door de thuiszorginstelling op grond van art. 7:629 lid 1 BW.
Subsidiair stelt ze dat ze recht heeft op zes weken loondoorbetaling door de thuiszorginstelling op grond van artikel 7:629 lid 2 BW, uit hoofde van de kassiersfunctie van die organisatie.

Rechtspositie alfahulpen
Alfahulpen hebben geen arbeidsovereenkomst met de thuiszorginstelling maar met de individuele cliënten. Ze vallen onder de ‘Regeling dienstverlening aan huis’ en hebben daardoor minder rechten dan ‘gewone’ werknemers: in geval van ziekte hebben ze maar zes weken recht op loondoorbetaling (art. 7: 629 lid 2 BW). De thuiszorginstelling heeft in deze driehoeksverhouding een bemiddelingsfunctie en een kassiersfunctie: zij betaalt onder andere maandelijks de gewerkte uren uit aan de alfahulp.

Het oordeel

De rechter heeft zijn uitspraak maar summier gemotiveerd. Eerst wordt ingegaan op de vraag of er sprake is van werkgeverschap en dan concludeert de rechter, zonder er veel woorden aan te spenderen, dat de thuiszorginstelling wel een loondoorbetalingsplicht heeft van 6 weken.

Werkgever of niet?
De rechter bekijkt of er in de praktijk sprake was van een werkgeversrol van de thuiszorginstelling. Want ook zonder formele arbeidsovereenkomst kan er sprake zijn van werkgeverschap. Daarbij is onder meer van belang dat de partijen een arbeidsovereenkomst hebben beoogd. De rechter volstaat met te concluderen dat de thuiszorginstelling dat uitdrukkelijk niet heeft beoogd. De feiten die de werkneemster aanvoert waaruit werkgeverschap volgens haar wel blijkt, legt de rechter daarmee naast zich neer.

Ziekengeld claimen bij gemeente
De rechter stelt vast dat de thuiszorginstelling de kosten van de eerste zes weken loondoorbetaling bij ziekte kan claimen bij de gemeente. Die heeft namelijk in het kader van de Wmo een compensatieplicht (Kamerstukken II 2007/08, Aanhangsel van de Handelingen p.149, 150).
De rechter ziet in het bestaan van die mogelijkheid voor de thuiszorginstelling om de loonkosten bij ziekte te verhalen op gemeente, voldoende reden om de vordering van de werkneemster tot doorbetaling van 6 weken loon toe te wijzen.

LJN BV2123 en
JAR 2021/43 (met uitgebreide noot)
Kantonrechter Zutphen
Loondoorbetaling alfahulpen
Eerste aanleg
18 januari 20112

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.