Aanvragers subsidie sociale innovatie bekend

0

Op 31 oktober 2011 heeft onder toezicht van een notaris de loting plaatsgevonden, die de volgorde van behandeling van de subsidieaanvragen voor ESF Actie E Sociale innovatie, vitale bedrijven bepaalt.

Het Agentschap SZW heeft 4526 aanvragen ontvangen voor deze subsidie. Er is een bedrag van € 25,2 miljoen beschikbaar, terwijl er voor € 81,468 miljoen is aangevraagd.

Per aanvrager wordt slechts één aanvraag in behandeling genomen. Daarom is per aanvrager geloot. Er hebben 4288 aanvragers mee geloot, die in totaal 4526 aanvragen hebben ingediend.

De gepubliceerde rangorde geeft de volgorde van behandeling van de aanvragen aan.
Aanvragen zullen op volgorde van de rangorde eerst worden gecontroleerd op compleetheid. Indien een aanvraag niet compleet is, zal de aanvrager in de gelegenheid worden gesteld de aanvraag aan te vullen.
Een complete aanvraag wordt vervolgens in behandeling genomen. Indien bij de behandeling van een aanvraag blijkt dat een project niet voldoet aan de regelgeving, zal de aanvraag worden afgewezen en steeds de aanvraag van de eerstvolgende aanvrager in behandeling worden genomen, totdat het budget is uitgeput.

Het Agentschap SZW streeft er naar om uiterlijk 16 december 2011 de beschikkingen voor deze projecten te versturen.

Lees ook:
> Stormloop op subsidie voor sociale innovatie 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.