Aanvraag prepensioen is geen ontslagname

0

Het aanvragen van een prepensioen-uitkering is niet gelijk te stellen met het nemen van ontslag.

Een 62-jarige chauffeur doet in augustus 2010 een aanvraag voor een prepensioen-uitkering met ingang van 1 oktober 2010. Ze stuurt de aanvraag rechtstreeks, zonder overleg met haar werkgever, naar het prepensioenfonds. De werkgever ontvangt bericht van de aanvraag en meldt de werkneemster dat het dienstverband met terugwerkende kracht wordt beëindigd per 1 oktober 2010. De werkneemster geeft tot 2x toe in een brief aan dat ze wel wil blijven werken.
Ze werkt nog tot 22 oktober. Op die dag vindt er een incident plaats als andere werknemers de dienstbus bij haar komen ophalen. Op de 24e meldt de werkneemster zich ziek. De werkgever betaalt vanaf de datum van het incident geen loon meer.

De vordering
De werkneemster vordert in een kort geding loondoorbetaling omdat de arbeidsovereenkomst volgens haar niet is geëindigd.

Het verweer
Volgens de werkgever is de arbeidsovereenkomst wel geëindigd. In de cao staat dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioenleeftijd, zonder dat opzegging nodig is. Daarnaast staat in het prepensioenreglement dat volledig prepensioen pas kan ingaan als de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Ook is het in de branche gebruikelijk dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij prepensioen.

Het oordeel
De rechter overweegt dat een arbeidsovereenkomst alleen eindigt als:
1. de overeengekomen tijd is verstreken of
2. als de wet of het gebruik dat bepaalt.
In dit geval volgt het einde niet uit de arbeidsovereenkomst, niet uit de cao en ook niet uit het gebruik. De gebruikelijke pensioenleeftijd ligt nog steeds op 65 jaar. Het prepensioen is ook geen pensioen maar een uitkering die afhankelijk van de wil van de werknemer geheel of gedeeltelijk ingaat voor zijn of haar 65e. De wil om het prepensioen te laten ingaan was er niet bij de werkneemster: ze heeft duidelijk meerdere malen aangegeven dat ze wilde blijven werken. Haar aanvraag berustte op een misverstand: ze dacht dat ze met het volledige prepensioen gewoon parttime kon blijven werken. Het insturen van het formulier is ook geen opzeggingshandeling.
De werkgever had bij de werkneemster moeten informeren naar wat ze nu precies wilde omdat ze op het aanvraagformulier had ingevuld dat ze wilde blijven werken. En ook gezien de 2 brieven van de werkneemster had de werkgever nooit mogen concluderen dat ze haar dienstverband wilde beëindigen.
De rechter acht het waarschijnlijk dat in een bodemprocedure de rechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst niet is beëindigd en wijst daarom de loonvordering toe.

LJN BQ4087
Kantonrechter Breda
Prepensioen en einde arbeidsovereenkomst
Kort geding
13 mei 2011
 

Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.