Niet luisteren kost werkgevers klauwen met geld

0

Fascinerend onderzoek onder ruim duizend Amerikaanse werknemers: elk belangrijk gesprek wat NIET gevoerd wordt, kost 7.000 euro plus een verspilde werkweek aan arbeidsuren. Werkgevers doen luisteren en communicatie nog wel eens af als soft skills, maar met deze rekensom kun je je afvragen of dat terecht is.

De onderzoekers, bestseller-auteurs Joseph Grenny en David Maxfield, onderzochten 1.025 mensen. Bijna driekwart van hen gaf aan zich soms niet helemaal uit te spreken, waar dat eigenlijk wel nodig was geweest. Ze spraken zich bijvoorbeeld niet uit over wangedrag van collega’s, of ze praatten niet vrijuit over fouten in het werkproces.

Gevraagd naar wat dit kost, schatten mensen een bedrag van 7.000 euro voor elk essentieel niet-gevoerd gesprek. Maar dat is enkel een gemiddelde. In sommige functies betekent niet-praten een verlies van bijna 50.000 euro, en twee weken arbeidstijd. En waar gaat dat verlies hem dan in zitten? Energie steken in dingen die er niet toe doen (onderling klagen en roddelen) en extra werk doen wat eigenlijk niet nodig was.

Andere kosten zijn dan waarschijnlijk nog niet eens meegenomen, zoals een afname van engagement en werkmoraal en het aantasten van de organisatiecultuur.

Open gesprekken

Slechts één procent van de werknemers zegt zich heel veilig te voelen om dingen aan de kaak te stellen. Wellicht ten overvloede, maar dat betekent dat 99 procent zich dus ónveilig voelt om vrijuit te spreken. Slechts een derde van de bedrijven heeft een bedrijfscultuur waarin praten wordt aangemoedigd, maar kennelijk helpt zelfs dat niet altijd.

Vier tips om gesprekken te faciliteren

  • Draai het risico om. Veel mensen houden zich in omdat ze bang zijn voor wat er met hun baan kan gebeuren als ze eerlijk zijn. Maar eigenlijk zou je het gevaar om moeten draaien. Dus: wat is het risico voor mij en de organisatie als ik níet open en eerlijk ben?
  • Doe eerst het innerlijke werk. Áls we dan eindelijk iets zeggen, komt er helaas vaak ook emotie mee. En anderen reageren dan eerder op díe boosheid of irritantie dan op de inhoud. Train je mensen dus in gespreksvaardigheden, waarin je ze onder meer leert om éérst stoom af te blazen, en dán pas de confrontatie aan te gaan.
  • Zorg voor veiligheid. Wil je wezenlijke en waardevolle gesprekken voeren, dan zijn maar drie dingen écht belangrijk: veiligheid, veiligheid, veiligheid. Alleen als mensen zien dat je het beste met ze voor hebt én dat je ze respecteert, zullen ze zich openen.
  • Nodig dialoog uit. Als er eenmaal veiligheid is, nodig mensen dan actief uit om het oneens met je te zijn en het er in een open gesprek over te hebben. Kom niet binnen om je verhaal te vertellen, maar om zélf iets te leren.

Bron: Vitalsmarts 

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.