65-jarige mag van de rechter gewoon doorwerken

1

Een verkoopdirecteur die 65 jaar is geworden wil doorwerken. Hij meent dat zijn arbeidsovereenkomst nog steeds bestaat omdat hij nooit akkoord is gegaan met het arbeidsvoorwaardenreglement.

De rechter is het met hem eens. Bij de beoordeling of er sprake is van een bedrijfsgebruik kijkt de rechter ook naar de maatschappelijke ontwikkelingen.

De situatie

Een verkoopdirecteur werkt sinds 1984 voor een bedrijf dat zich bezighoudt met registratie en verkoop van diergeneesmiddelen. In de bedrijfs-cao staat een bepaling dat het dienstverband eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In 1992 wordt het bedrijf overgenomen. Dit bedrijf is niet aan een cao gebonden maar hanteert een arbeidsvoorwaardenreglement. Ook daarin staat dat de arbeidsovereenkomst eindigt als de werknemer 65 wordt.
Omdat de werknemer bijna 65 is, biedt de werkgever hem een beëindigings- vaststellingsovereenkomst aan per 31 augustus. De werknemer gaat niet akkoord met het voorstel en houdt zich ook na 1 september, als hij 65 is geworden, beschikbaar voor werk. Hij krijgt geen loon meer maar heeft nog steeds een telefoon en een auto van de zaak.

De vordering

De werknemer vordert in een kort geding toelating tot het werk en betaling van loon vanaf 1 september 2011. Bij de overgang van onderneming zijn alleen de rechten uit zijn arbeidsovereenkomst overgegaan en niet die uit de cao omdat die niet van toepassing was op medewerkers met een staffunctie en een beloning als de zijne. Het arbeidsvoorwaardenreglement van de nieuwe werkgever heeft hij nooit gekregen en hij heeft zich er ook niet mee akkoord verklaard. Die arbeidsvoorwaarden zijn dus ook niet van toepassing.
De werkgever heeft ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor zover vereist verzocht. Deze twee vorderingen worden tegelijkertijd behandeld.

Het verweer

De werkgever geeft aan dat het bedrijfsgebruik is dat werknemers met 65 jaar met pensioen gaan, en dat de werknemer wist dat zijn arbeidsovereenkomst op 1 september zou eindigen. Hij is akkoord gegaan met het reglement en heeft ook gebruik gemaakt van de voorzieningen die erin vermeld staan.

Het oordeel

De rechter oordeelt dat voor het incorporeren van een arbeidsvoorwaardenreglement in een arbeidsovereenkomst het ter hand stellen niet voldoende is en dat bekendheid met en gebruikmaking van de faciliteiten nog geen akkoordverklaring inhoudt van het hele reglement.
De rechter gaat er daarom van uit dat de partijen geen pensioenontslag zijn overeengekomen.
De werkgever heeft het bedrijfsgebruik om met 65 jaar met pensioen te gaan niet met voldoende bewijs onderbouwd. Daarnaast kan er bij de beoordeling van een gebruik met zulke vergaande gevolgen niet voorbij worden gegaan aan de maatschappelijke ontwikkelingen en discussie over het doorwerken na het 65e levensjaar.
De rechter concludeert dat er nog steeds een arbeidsovereenkomst bestaat en dat de werknemer weer aan het werk mag.

LJN BU3431
Kantonrechter Utrecht
Pensioenontslag
Eerste aanleg
7 november 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Lijkt mij een logische uitspraak. Nadat ons parlement voor ons (dus niet namens ons) besloten heeft de regering te steunen in het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd (of anders gezegd in aanmerking komt voor AOW) is dit vonnis logisch. We weten allemaal dat werkgevers het liefst van hun oudere werknemers af willen, getuige hun houding bij reorganisaties, waar altijd geprobeerd wordt om de ouderen het bedrijf uit te werken.
    Dus nu eens een werknemer die voor zijn rechten opkomt en gelijk krijgt, in de lijn van de toekomstvisie van de overheid.
    Ik hoop voor hem dat zijn werkgever niet alles uit de kas zal halen om hem er toch uit te werken, maar ik denk dat deze man strijdlustig is, dus we zullen er zeker nog wel iets over horen in de toekomst.