5 schadelijke types medewerkers en hoe ermee om te gaan

0

Sommige medewerkers maken er echt een potje van. Ze ontwrichten teams, zorgen ervoor dat doelstellingen niet gehaald worden en maken iedereen om hen heen het leven zuur.

Hoe herken je deze medewerkers en hoe ga je met hen om? Getvoip heeft de vijf types schadelijke medewerkers en hoe je daarmee omgaat in een infographic gezet.

1. De eeuwige puinhoop (Hot Mess)

Deze incompetente, grillige en onbetrouwbare persoonlijkheid zuigt de energie van het hele team op. De eeuwige puinhoop vraagt continu om hulp en is afhankelijk van anderen, die daardoor gefrustreerd raken en minder productief zijn.

Slechte eigenschappen:
– Aangeleerde hulpeloosheid
– Ongeorganiseerd
– Passief
– Weerstand bieden aan verandering

Tegengif:
– Bijscholen
– Verbeterplannen opstellen
– Coachen
– Bewustwording stimuleren door regelmatige checks

2. De luilak

De luilak heeft een dagtaak aan het vermijden van werk. Hij doet echt een aanslag op de energie en het enthousiasme van zijn collega’s. Luilakken lijken er niet om te geven wat hun collega’s van hen vinden.

Slechte eigenschappen:
– Geen motivatie
– Gebrek aan respect voor deadlines
– Niet aanwezig zijn
– Online tijd verspillen

Tegengif:
– Ontdek verborgen wrok
– Maak verwachtingen duidelijk
– Herken en beloon inspanningen
– Eis verantwoording

3. De martelaar

Deze tegenpool van de luilak lijkt de droom voor iedere werkgever. Echter, een medewerker die alles zelf wil doen kan ook voor serieuze problemen zorgen. Martelaars werken niet alleen hard, ze laten iedereen weten wat ze allemaal wel niet over hebben voor hun werk. Ze zorgen voor onrust bij collega’s en lopen risico op een burn out.

Slechte eigenschappen:
Kent zijn grenzen niet
– Klaagt vaak
– Risico op burn out
– Ondermijnt het zelfvertrouwen van collega’s

Tegengif:
– Dwing hen tot delegeren
– Bevorder samenwerking op de werkvloer in plaats van competitie
– Moedig het opnemen van vakantiedagen aan
– Beloon teamprestaties in plaats van persoonlijke prestaties

4. De sociale allemansvriend

Deze persoon is grappig, vermakelijk en iedereens vriend. De werkvloer is een podium voor deze collega. Hij kletst en roddelt met iedereen. Natuurlijk is het belangrijk om lol te hebben op het werk, maar de allemansvriend gaat daarin veel te ver en is totaal niet productief.

Slechte eigenschappen:
– Luidruchtig
– Leidt anderen af van hun werk
– Gebrek aan focus
– Onvolwassen benadering van werk

Tegengif:
– Maak duidelijk wat gewenst gedrag is
– Spiegel regelmatig en corrigeer
– Kanaliseer interpersoonlijke energie
– Bied op vaste momenten gelegenheid voor sociale activiteiten

5. De sociopaat

Een medewerker met sociopathische neigingen kan een organisatie veel schade berokkenen. Sociopaten vergiftigen de sfeer en zorgen voor een vijandige omgeving voor anderen. Eén disruptieve medewerker kan de cohesie en de effectiviteit van een heel team negatief beïnvloeden. Sociopaten die klantcontacten hebben kunnen de reputatie van de organisatie ernstig schaden.

Slechte eigenschappen:
– Pestgedrag
– Manipulatie en sabotage
– Problemen met autoriteit
– Minachting van protocollen

Tegengif:
– Neem klachten van medewerkers serieus
– Zorg voor een veilige, ondersteunende omgeving
– Vertrouw op je gevoel
– Bestrijd pesten op het werk met alle middelen die ter beschikking staan
– Leg negatief gedrag zorgvuldig vast

Tenslotte

Het is belangrijk om alert te zijn op medewerkers die schadelijk gedrag vertonen, zodat je handelend op kunt treden. Zo voorkom je dat hele teams uit elkaar vallen of improductief zijn. Creëer een sfeer, waarin medewerkers zich veilig voelen om met klachten naar hun leidinggevende of HR te stappen, in de wetenschap dat er naar hen geluisterd wordt. En treed vervolgens handelend op.

Bron: Getvoip.com

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.