4 kenmerken die leiders echt moeten hebben

0

Uit nieuw onderzoek blijkt dat bij het ontwikkelen van leiders 4 typen gedragingen gestimuleerd moeten worden.

Vrijwel alle CEO’s realiseren zich dat leiderschap essentieel is voor het succes van de organisatie en investeren in leiderschapsontwikkeling.

Het is echter onduidelijk welk gedrag bij leiders gestimuleerd moet worden. Is leiderschap contextgebonden? Moeten organisaties zich bij de ontwikkeling van leiders concentreren op het snel nemen van beslissingen, een visie neerzetten of enthousiast communiceren? Het ontbreekt aan wetenschappelijke onderbouwing en consensus. Geen wonder dat slechts 43% van de CEO’s er vertrouwen in heeft dat investeringen in leiderschap lonen.

Recent onderzoek van McKinsey, waarover de consultants Claudio Feser, Fernanda Mayol en Ramesh Srinivasan rapporteren, suggereert dat slechts een klein aantal leiderschapsvaardigheden correleert met succesvol leiderschap.

Na bestudering van relevante wetenschappelijke literatuur werd een lijst met 20 leiderschapskenmerken opgesteld. Vervolgens werd bij 189.000 personen van 81 verschillende organisaties nagegaan in hoeverre deze leiderschapskenmerken voorkwamen binnen hun organisatie. Tenslotte werden deze organisaties ingedeeld naar sterke en zwakke prestaties qua leiderschap volgens McKinsey’s Organizational Health Index.

Bij organisaties met sterk leiderschap werden steeds 4 leiderschapsgedragingen aangetroffen. Deze 4 verklaarden 89% van de variantie tussen goed en zwak presterende organisaties qua leiderschap.

Het effectief oplossen van problemen. Het proces dat voorafgaat aan besluitvorming is probleemoplossing. Hiervoor wordt informatie vergaard, geanalyseerd en beschouwd. Dit is belangrijk voor zowel strategische beslissingen als voor dagelijkse problemen.
Resultaatgericht werken. Leiderschap draait niet alleen om het ontwikkelen en communiceren van een visie en het stellen van doelen. Het gaat ook echt om doorpakken om resultaten te bereiken. Leiders met een sterke resultaatgerichtheid benadrukken het belang van efficiency en productiviteit en stellen de juiste prioriteiten.
Zoeken naar verschillende perspectieven. Deze eigenschap zie je terug bij managers die trends in de gaten houden die van invloed zijn op de organisatie. Die medewerkers stimuleren om met ideeën te komen om prestaties te verbeteren en die onderscheid weten te maken tussen wat belangrijk en onbelangrijk is. Deze leiders houden bij het nemen van beslissingen  rekening met de gezichtspunten van anderen.
Het ondersteunen van anderen. Leiders die ondersteunend zijn begrijpen en voelen hoe anderen zich voelen. Door authentiek te zijn en echt belangstelling te tonen bouwen ze aan het vertrouwen en inspireren en helpen ze collega’s bij het overwinnen van uitdagingen. Ze nemen ongegronde angsten voor externe bedreigingen weg en zorgen ervoor dat energie op de juiste zaken wordt gericht.

Met dit onderzoek is de discussie over goed leiderschap niet voorbij. Verschillende situaties vragen nu eenmaal vaak om andere typen (contextueel) leiderschap. De McKinsey-consultants zijn er echter wel van overtuigd dat dit onderzoek aantoont dat deze 4 leiderschapsgedragingen het fundament zijn voor iedere succesvolle leider. En dat dit momenteel relevant is voor vrijwel iedere organisatie. Voor organisaties die investeren in het ontwikkelen van leiders is het in ieder goed om bij het ontwikkelen van leiders te starten met deze 4 gedragingen.

Bron: McKinsey

Lees ook: Millennials klaarstomen voor leiderschap en Interessante inzichten voor goed leiderschap

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.