12.000 extra medewerkers in langdurige zorg

0

De overheid gaat vanaf 2012 jaarlijks 852 miljoen investeren voor extra handen aan het bed in de langdurige zorg, de AWBZ. Het extra geld zal ingezet worden om patiënten zowel meer als betere aandacht te geven.

Dat staat in een convenant dat staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten vanmiddag met acht brancheorganisaties heeft getekend. Het convenant geeft bovendien aan hoe het geld verdeeld zal worden over de verschillende sectoren in de zorg.

Zorgzwaartepakketten
Vanaf 2012 wordt het bedrag verdeeld over de zorgzwaartepakketten (zzp’s), aldus het blad Zorgvisie. Woordvoerder Erma van Lamoen van een van de ondertekenaars, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), in een interview met Zorgvisie: “Dat het aan de zzp’s verbonden zit vinden wij heel prettig. Dat betekent dat iedere instelling zelf kan bepalen of zij bijvoorbeeld een personeelslid een opleiding willen aanbieden of dat er juist extra medewerkers aangenomen moeten worden. Die vrijheid is heel belangrijk.”

Werknemers
“Voor werkgevers en brancheorganisaties betekent dit echt werk maken van het werven en opleiden van extra personeel”, speecht Veldhuizen van Zanten. “Voor zorgkantoren betekent dit sturen op een goede zorginkoop. Zij moeten bewaken dat de middelen niet voor andere doeleinden worden aangewend. Voor de beroepsgroep betekent dit scherp zijn: de positie van de professional moet ook echt beter worden,” zo tekent Zorgvisie op uit de speech van de staatssecretaris. 

Ondertekenaars convenant 
Ondertekenaars van het convenant zijn naast VWS Zorgverzekeraars Nederland, Actiz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Geestelijke Gezondheid Zorg Nederland, Branchebelang Thuiszorg Nederland, Federatie Opvang en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.  

852 miljoen extra
De 852 miljoen euro komt bovenop de reguliere groei van 600 miljoen in de langdurige zorg, aldus het NRC Handelsblad. Dat komt de komende jaren neer op 12.000 extra zorgverleners in zorginstellingen als verpleeghuizen en psychiatrische instellingen.

In 2010
Volgens het NRC Handelsblad werkte er in 2010 280.000 verplegenden verzorgenden en sociaal-agogen in de langdurige zorg.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.