‘WKR heeft negatief effect op woon-werkfietsen’

1

De werkkostenregeling (WKR) moet op termijn een aantal verschillende fiscale regelingen voor verstrekkingen en vergoedingen aan werknemers vervangen door één regeling. RAI Vereniging, de branchevereniging van fabrikanten en importeurs van wegvervoermiddelen, heeft haar bedenkingen bij de WKR.

Volgens de vereniging heeft de regeling negatieve effecten op rijksdoelstellingen als het stimuleren van duurzame mobiliteit en gezondheid door meer bewegen.

Onduidelijkheid en onzekerheid

Waar er voorheen dedicated regels waren voor sportabonnementen, bedrijfsfeesten en de aanschaf van een woon-werkfiets, zijn in de WKR alle regels op één hoop gegooid en vervangen door een forfait van 1,4 procent van de loonsom. In de praktijk zullen bedrijven nu zelf afspraken moeten maken over zulke zaken. Dit roept veel onduidelijkheid en onzekerheid op bij zowel werkgever als werknemer.

Woon-werkfiets delft onderspit

Een tweede bezwaar van RAI Vereniging tegen de nieuwe regeling is dat in de WKR de gerichte prikkel verdwijnt om een fiets aan te schaffen voor woon-werkverkeer. Een nieuwe bedrijfsfiets moet concurreren met onder andere het kerstpakket en de feestavonden voor het personeel. Zeker als de loonsom van een organisatie relatief laag is, bijvoorbeeld bij grootschalige productiebedrijven of in de zorg, zal de bedrijfsfiets als relatief dure extra al snel het onderspit delven in die concurrentiestrijd.

Omdat er minder woon-werkfietsen aan het personeel zullen worden verstrekt, gaat ook een deel van de positieve effecten op de mobiliteit, het milieu en de gezondheid van de werknemer verloren. TNO heeft becijferd dat regelmatig fietsen naar het werk tot bijna 15 procent minder ziekteverzuim leidt. Hiermee kan een besparing voor het bedrijfsleven van 27 miljoen euro op jaarbasis gerealiseerd worden.

Omzetderving fietsenbranche

In opdracht van RAI Vereniging heeft GfK Retail and Technology een korte enquête gehouden onder retailers. Doel van deze enquête is om een beeld te krijgen van het effect van de overgang van de oude bedrijfskostenregeling naar de WKR op de verkoop van bedrijfsfietsen in Nederland. Uit deze enquête blijkt dat 25 procent van de omzet van de ondervraagde winkeliers afkomstig is van de aanschaf van de bedrijfsfiets in de oude regeling. Dit komt neer op zo’n 200.000 fietsen.

Uniek doel

De branchevereniging ziet het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer als essentiële schakel in de verduurzaming van de mobiliteit. Daarbij komt de beweging die gepaard gaat met fietsen de volksgezondheid ten goede. Het vergroten van het fietsgebruik is een uniek doel. Het is niet voor niets dat ook in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt gerefereerd aan de fiscale stimulering van het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer als ondersteunend aan deze ambitie.

Het creëren van generieke regelingen mag volgens de vereniging niet ten koste gaan van het bereiken van unieke doelen. Daarom zal ze zich hard blijven maken voor het behoud van een aparte positie van de woon-werkfietsenregeling op de politieke en fiscale agenda.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Dick den Dulk op

    Helaas heeft Rutte vandaag in aanloop op de cijfers van het CPB aangegeven dat er geen geld meer in fietspaden wordt gestoken. Dus iedereen blij in de rij op het asfalt wegens bezuinigingen.