Wet DBA: naheffingen afwentelen op zzp er?

1

In juli besloot de Persgroep om in haar freelancevoorwaarden op te nemen dat het naheffingen als gevolg van schijnzelfstandigheid zal verhalen op zzp ers. Na ophef op social media en een standje van minister Asscher besloot de uitgeverij haar voorwaarden aan te passen. Maar de vraag blijft: Welke loonheffingen mag een werkgever onder de Wet DBA nu wel en niet doorbelasten?

Journalisten en columnisten werden afgelopen maand onaangenaam verrast toen ze in de freelancevoorwaarden van de Persgroep lazen. ‘Mocht Maker om welke reden dan ook als werknemer worden aangemerkt, dan is de Persgroep gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade op Maker te verhalen.‘ (artikel 4.7) en ‘Mocht de Persgroep om redenen die voor rekening en risico komen van Maker na aanvang van deze Overeenkomst als werknemer worden aangemerkt, dan is de Persgroep gerechtigd het honorarium aan te passen aan de nieuwe situatie en alle daaruit voor de Persgroep voortvloeiende schade te verhalen. Onder deze schade is onder meer begrepen de loonbelasting en zowel het werknemers- als het werkgeversdeel van de premies volksverzekeringen, met inbegrip van naheffingen’ (artikel 10.7).

Al snel bleek dat in ieder geval een deel van de voorwaarden in strijd zijn met de Wet DBA. Freelancers beklaagden zich op Twitter en vroegen minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om uitleg.

Na de ontstane ophef publiceerde de Persgroep vernieuwde voorwaarden, waarin de gewraakte artikelen zijn aangepast. Ondanks deze aanpassingen stelde PvdA-Kamerlid Mei Li Vos Kamervragen over de zaak. Naar verwachting verschijnen de antwoorden op deze vragen na het reces.

Wat zegt de Belastingdienst?

Hoewel de reactie van Asscher klip en klaar is, gaat hij niet in op het type loonheffingen dat opdrachtgevers wel of niet zouden mogen doorberekenen aan opdrachtnemers. De Belastingdienst besteedt hier op zijn website wel aandacht aan. Loonbelasting en de premie volksverzekeringen mag de opdrachtgever wel verhalen op de opdrachtnemer. De fiscus kan deze loonheffingen bij de opdrachtnemer verrekenen als voorheffing bij de aangifte inkomstenbelasting. Als een opdrachtgever besluit om loonbelasting en premies door te schuiven, kan een opdrachtnemer binnen zes weken in bezwaar gaan bij de Belastingdienst.

De tweet van Asscher heeft betrekking op de  werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw), deze mogen onder geen beding worden doorbelast. Check dus welke loonheffingen je wel en niet opneemt in een freelanceovereenkomst. Op het overtreden van dit verbod staat een straf van maximaal een maand hechtenis of een geldboete van de tweede categorie.

Lees ook:

Lees meer over:

Over Auteur

1 reactie

  1. VeiligDoen op

    Wij, bij VeiligDoen, kregen vaak de vraag hoe de Wet DBA nou precies in elkaar steekt. Omdat deze vraag zo vaak werd gesteld en omdat veel ondernemers het zelfs na de uitleg vaak nog lastig vonden hebben wij een inforgraphic gemaakt! In deze infographic wordt uitgelegd hoe de Wet DBA precies in elkaar steekt. Omdat wij graag zo veel mogelijk ondernemers willen helpen die niks van deze wet snappen plaats ik de link hieronder:

    https://www.veiligdoen.nl/blog/infographic-hoe-werkt-de-wet-dba/

    Ik hoop dat de infographic jullie kan helpen!