Werkkostenregeling per 1 januari verplicht

0

Het zat er al aan te komen. Maar nu lijkt de kogel toch echt door de kerk. Staatssecretaris Wiebes wil bedrijven per 1 januari 2015 verplichten om gebruik te maken van de Werkkostenregeling (WKR). Dat valt te lezen in het gisteren gepubliceerde Belastingplan.

Werkgevers die nog geen gebruik maken van de WKR moeten hard aan de slag. Al sinds 2011 kunnen bedrijven kiezen om gebruik te maken van de WKR. Per 1 januari wordt dat een verplichting. Bovendien kondigt Wiebes een aantal wijzigingen aan.

Wat verandert er aan de WKR?

Vergoeden, verstekken, ter beschikking stellen?
Het verschil tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen vervalt. Met betrekking tot een aantal werkplekgerelateerde zaken geldt nu een nihilwaardering als de werkgever ze ter beschikking stelt. Dat betekent dat de werkgever de zaken moet aanschaffen en er eigenaar van moet blijven. Als hij ze vergoedt of verstrekt (niet bij arbo-gerelateerde zaken) is dat belast, of het moet dan geregeld worden via de vrije ruimte.

Producten eigen bedrijf
De oude regeling voor producten uit het eigen bedrijf (‘branche-eigen producten’) wordt ook ingevoerd in de WKR. Onder de oude regels mocht de werkgever 20 procent personeelskorting met een maximum van € 500 per jaar geven op producten en diensten uit het eigen bedrijf. Die regeling gaat vanaf 1 januari 2015 ook onder de WKR gelden.

Afrekenen pas na het kalenderjaar
Een vereenvoudiging: pas in januari van het volgende jaar moet de rekening worden opgemaakt van alle vergoedingen en verstrekkingen uit het afgelopen kalenderjaar. Over het bedrag dat de vrije ruimte (1,2% in 2015) overschrijdt, moet een eindheffing (80%) worden afgedragen in het eerste aangiftetijdvak van het volgende kalenderjaar.

Noodzakelijkheidscriterium
Het noodzakelijkheidscriterium voor gereedschappen, computers, mobiele communicatie-apparatuur en dergelijke. Vanaf 1 januari 2015 zijn zaken zoals een telefoon of een tablet belastingvrij als ze onder het noodzakelijkheidscriterium vallen. De regel in hoofdlijnen:

  • De werknemer moet de tablet in redelijkheid nodig hebben en ook feitelijk gebruiken voor zijn  werkzaamheden;
  • De werkgever moet deze zelf ‘extra’ betalen en niet verrekenen met loon- of vakantie uren van de werknemer. Ze mogen ook worden vergoed of verstrekt.
  • Het redelijke oordeel van de werkgever bepaalt of iets noodzakelijk is

Werkkostenregeling op concernniveau
Nu moet de WKR per inhoudingsplichtige worden toegepast. Vanaf 1 januari 2015 geldt de WKR (de vrije ruimte) per concern. Dat betekent dat er één vrije ruimte geldt voor het hele concern.

Lees ook: Stappenplan Werkkostenregeling

Wil je nog meer weten over de werkkostenregeling, kom dan naar de Studiedag Werkkostenregeling

Lees meer over:

Over Auteur