Wat kan HR op Prinsjesdag verwachten over fiscaal recht?

0

Morgen, 18 september, is het Prinsjesdag. Het kabinet presenteert dan zijn politieke plannen voor het komende jaar. Wat kan HR verwachten op het gebied van fiscaal recht? Cor Overduin, Fiscaal specialist en partner van Grant Thornton, blikt vooruit.

Cor Overduin

Precies een jaar geleden pleitte u hier voor afschaffing van de premiedifferentiatie bij de sectorindeling. Die wens is ingewilligd door het kabinet…

‘Dat klopt, al moet ik eerst de wetteksten nog zien waaruit dat blijkt. Maar inderdaad, het plan is dat per 2020 de premiedifferentiatie verdwijnt. Nu zijn er 69 sectoren met elk hun eigen premie. Straks wordt er niet meer per sector gedifferentieerd, maar per soort contract. Overigens hadden bedrijven die vroeger verkeerd waren ingedeeld de mogelijkheid om de te veel betaalde premie terug te krijgen. Dat kon over een periode van 5 jaar. Maar daar heeft de minister via nota bene een persbericht alvast een stokje voor gestoken, dat terug laten betalen kan dus niet meer. Misschien uit angst dat veel bedrijven hier recht op hebben en er nog snel even werk van gaan maken…’

Dan naar morgen, Prinsjesdag. Verwacht u veel belastingnieuws?

‘Zeker, ik verwacht dat het kabinet met heel veel wetsvoorstellen komt om de kern van het Regeerakkoord in wetgeving om te zetten. Het is economisch hoogtij, veel mensen gaan erop vooruit, dat is bij uitstek een moment om nieuwe wetgeving door het parlement heen te loodsen. Zeker omdat de verkiezingen nog redelijk ver in de toekomst liggen. Veel van die wetsvoorstellen zullen het fiscaal recht raken, denk aan de twee schijven van de inkomstenbelasting, veranderingen op het gebied van vennootschapsbelasting et cetera. Helaas voor HR verwacht ik echter weinig veranderingen waar HR wat van gaat merken, behalve wat onlangs in het nieuws is geweest.’

Waar doelt u op?

‘De regeling van de fiets van de zaak heeft de kranten gehaald. Op dit moment is het voor werkgevers lastig hoe ze moeten omgaan met fietsen. Er bestaat geen aparte regeling voor, meestal zoeken werkgevers nu via de werkkostenregeling een oplossing. Maar vanaf 2020 komt er net als bij de auto van de zaak een bijtellingsregeling. Er moet dan 7 procent van de waarde van de fiets bij het loon worden opgeteld. Voor HR is het goed om volgend jaar alvast voor te sorteren op deze nieuwe regeling.’

Maar verder zit er voor HR weinig in het vat?

‘Nou, er zal best wat veranderen. Zo verwacht ik dat voor de werkkostenregeling duidelijk wordt gemaakt hoe je iets moet aanwijzen als loonbestanddeel. Dat is nu nog te vaag. En komt er wel of geen overgangsrecht nu de looptijd van de 30%-regeling wordt beperkt van 8 jaar naar 5 jaar? Maar op de grootste thema’s, zoals de Wet DBA, ligt het allemaal nog stil. Dat is best vreemd, omdat het kabinet in het Regeerakkoord heeft aangekondigd met een opvolger te komen voor die Wet DBA. Maar we zijn nu een jaar verder, en je hoort maar weinig. Ja, er worden ‘sessies met het werkveld’ gehouden in het kader van een nieuw wetsvoorstel genaamd ‘Wet arbeidsmarkt in balans’, maar als je voor zoiets belangrijks langdurig met jan en alleman gaat praten, kom je in mijn ogen niet veel verder, wil je niet écht veranderen.’

‘Ik vraag me daardoor oprecht af hoe serieus het kabinet is om stappen te zetten. Ik moet ook nog maar zien of ze in deze kabinetsperiode met een oplossing komen. Er wordt dus wel gesproken over de Wet arbeidsmarkt in balans, maar veel vorderingen worden niet gemaakt. Er lagen concrete voorstellen om de Wet DBA vlot te trekken, door een driedeling te maken in lage, middelhoge en hoge uurtarieven en vervolgens elk deel anders te benaderen. Maar een en ander bleek ineens in strijd met het Europese recht. Zo worden er continu beren op de weg gezien, terwijl iedereen duidelijkheid verlangt. Nederland is kampioen deeltijd, heeft veel flexkrachten, maar welke status al die mensen hebben, is en blijft voorlopig volkomen ongewis.’

Lees meer over:

Over Auteur

Paul Poley schrijft artikelen voor XpertHR. Hij is gespecialiseerd in de uitzendbranche en alles wat daarmee te maken heeft.