Wat betekent Prinsjesdag voor HR?

0

Er zijn al een aantal zaken over de begroting van 2016 bekend. Zo gaat de kinderopvangtoeslag omhoog en wordt er geld beschikbaar gemaakt voor de vluchtelingenstroom. Maar welke punten uit het belastingplan van volgend jaar zijn nou belangrijk voor HR?

Lastenverlichting

De lasten voor burgers en bedrijven worden met 5 miljard euro verlaagd. Dit betekent dat het goedkoper is om personeel aan te nemen, wat kan zorgen voor een banengroei. Zo komt er een innovatiebudget vrij voor bedrijven en komt er meer loonkostensubsidie. Het doel is dat de lastenverlichting 35.000 extra  banen oplevert.

Vaderschapsverlof

Het vaderschapsverlof was altijd twee dagen. Deze dagen kregen vaders gratis. Daarnaast konden vaders drie dagen betaald verlof opnemen. Deze drie dagen krijgen zij vanaf 2016 ‘cadeau’. Dit kost de staat zo’n 75 miljoen euro.

Werkloosheid

Het werkloosheidspercentage wordt volgend jaar naar verwachting 6,7 procent. Dit is ongeveer gelijk aan de huidige situatie. Desondanks groeit de economie met 2,4 procent, daalt het begrotingstekort naar 1,5 procent van de omvang van de Nederlandse economie en daalt de staatsschuld naar 66,2 procent.

Pensioen

Het kabinet vindt het belangrijk dat alle werkenden de mogelijkheid hebben een goed pensioen op te bouwen. De regering zal dit najaar een werkprogramma presenteren waarin zij de plannen voor het toekomstige pensioenstelsel verder uitwerkt. Het stelsel moet transparanter, eenvoudiger en persoonlijker worden, met een goede balans tussen keuzevrijheid en risicodeling.

Mensen met een arbeidsbeperking

Er komt 100 miljoen extra vrij voor werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal moeten er 30.000 ‘beschutte’ werkplekken komen. Het geld gaat naar de gemeenten en is bedoeld voor de komende vijf jaar.

Autobelastingen

Het aantal bijtellingscategorieën gaat van vier naar twee en het algemene bijtellingspercentage gaat voor nieuwe auto’s van 25 naar 22. De BPM gaat tot 2020 geleidelijk omlaag met gemiddeld 12 procent. Tegelijkertijd gaat het vaste bedrag per verkochte auto, dat niet aan de CO2-uitstoot gekoppeld is, omhoog.
De fiscale stimulering van nulemissievoertuigen blijft in stand en de fiscale stimulering van plug-in hybrideauto’s wordt zoals bekend verminderd. Voor elektrische nulemissiepersonenvoertuigen gaat een aftopping in de bijtelling gelden. De motorrijtuigenbelasting gaat per 2017 gemiddeld met 2 procent omlaag voor reguliere personenvoertuigen en stijgt voor de meest vervuilende dieselauto’s per 2019.
Volgens een vorige week uitgevoerde berekening van VWE voertuiginformatie en -documentatie komt door deze maatregelen 72% van de nieuw te verkopen zakelijke auto’s in 2016 in een hogere bijtellingscategorie terecht.

R&D-aftrek en WBSO

In 2016 worden twee fiscale regelingen om innovatie bij bedrijven te stimuleren, de R&D-aftrek (RDA) en de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO), samengevoegd. De lastig uit te voeren premiekortingen worden vervangen door een systeem van loonkosten-voordelen voor oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.