Voorbeeld aansprakelijkstelling verhaal/regres

0

Dit voorbeeld kan je als jouw werknemer arbeidsongeschikt is doordat hij letsel heeft opgelopen als gevolg een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is (verhaalsrecht of regres). Met deze brief stel je de verantwoordelijke derde aansprakelijk. Deze brief moet zowel per gewone als per aangetekende post worden verzonden.

Voorbeeldbrief
[naam derde][adres][plaats]

 

 

[plaats], [datum],

 

 

Geachte [naam derde],

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Wij hebben begrepen dat u (mede) verantwoordelijk bent voor het ongeval dat op [datum]plaatsvond te [plaats]. Onze werknemer [naam werknemer]heeft als gevolg van dit ongeval letsel opgelopen en is arbeidsongeschikt geraakt. In de hoedanigheid van werkgever van [naam werknemer]stellen wij u op de voet van artikel 6:107a BW aansprakelijk voor de schade bestaande uit de netto loonkosten en de re-integratiekosten die wij als gevolg van het ongeval hebben geleden en nog zullen lijden.

Wij verzoeken ons binnen 14 na dagtekening van deze brief te bevestigen dat u aansprakelijkheid erkent en verzoeken u deze brief door te geleiden naar uw verzekeraar.

 

Om redenen van formele aard ontvangt u deze brief zowel per gewone als per aangetekende post.

Hoogachtend,

 

[naam en functie]

 

[naam werkgever][adres][plaats]
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.