Vierde update ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2013’ verschenen

0

De vierde uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2013’ is te downloaden van de website van de Belastingdienst.

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2013 is informatie te vinden over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2013 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

In de vierde uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • Overgangsrecht levensloopregeling (punt 18)
 • PKIoverheid services certificaat voor aangifte via FOS (punt 19)

De volgende onderwerpen zijn uitgebreid:

 • Bij punt 1.3 (Afschaffing verplichte vergoeding bijdrage Zvw) wordt verwezen naar punt 13 van de nieuwsbrief.
 • Bij punt 1.6 is toegevoegd dat de tijdelijke heffingskorting ook geldt voor een nabestaandenpensioen en een wezenpensioen.
 • Bij punt 1.6 is een tweede aandachtspunt toegevoegd in de ‘Let op!’.
 • Bij punt 2 is duidelijker aangegeven per wanneer de premievrijstelling stopt.
 • Bij punt 3 onder ‘Samenvoegen van lonen voor de Zorgverzekeringswet’ is de tekst verbeterd.
 • Bij punt 4 is een ‘Let op!’ toegevoegd.
 • Bij punt 11 is een alinea toegevoegd.
 • De tarieven, bedragen en percentages zijn verplaatst van punt 18 naar punt 20.
 • Tot slot is overal de werkwoordstijden aangepast, omdat de vierde uitgave in 2013 verschijnt.
   
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.