Veel organisaties nog onvoldoende voorbereid op AVG

0

In veel organisaties heerst nog onduidelijkheid over de nieuwe privacywetgeving die per 25 mei a.s. officieel gaat gelden. Op een poll op XpertHR Actueel reageren lezers dat de nieuwe wetgeving erg complex is, waardoor zij zich nog niet voldoende hebben voorbereid.

In totaal reageerden 203 HR-professionals op de vraag ‘Is uw organisatie al voldoende voorbereid op de nieuwe privacywetgeving?’. De meerderheid van de stemmers, 67 procent, geeft aan dat zij zich nog onvoldoende voorbereid hebben omdat de nieuwe wetgeving zo complex en ingrijpend is. Slechts 3 procent van de ondervraagden geeft aan dat iedereen op de hoogte is van de nieuwe regels. 23 procent is op dit moment volop bezig om iedereen te informeren. 7 procent geeft aan helemaal niets te weten over de AVG.

Werkgevers: stel toezicht uit

Onlangs trokken werkgeverspartijen MKB-Nederland en VNO-NCW aan de bel. Zij waarschuwen dat (mkb-)bedrijven nog onvoldoende op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels. Zij stellen voor om het officiële toezicht op de AVG uit te stellen. Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland: ‘Wij pleiten daarom voor gefaseerd toezicht. Uiteindelijk is de samenleving gebaat bij een brede en zorgvuldige implementatie.’

AP: voldoende tijd voor voorbereiding

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de organisatie die toezicht houdt op naleving en handhaving van de AVG. Zij laten in een reactie per mail weten dat de nieuwe wetgeving per 25 mei ingaat en dat zij dit zien als ‘een harde datum’. ‘De AP houdt toezicht op naleving van de AVG en zal zonodig handhaven. Het is al twee jaar bekend dat de AVG op 25 mei a.s. geldt, er is voldoende tijd geweest om voor te bereiden’, aldus woordvoerder Sandra Loois. ‘De AP snapt dat het voor het midden en klein bedrijf lastig is, waarschijnlijk lastiger dan grote bedrijven. Onze eerste prioriteit is uiteraard niet om de bakker op de hoek te beboeten. Maar als wij een klacht zouden krijgen over deze bakker, doen we onderzoek.’

De toezichthouder heeft een ‘digitale rekenhulp’ gelanceerd waarmee organisatie kunnen checken of zij voldoende zijn voorbereid op de nieuwe privacywetgeving. De regelhulp is onderdeel van een landelijke voorlichtingscampagne van de AP over de nieuwe Europese privacyregels. Op de website www.hulpbijprivacy.nl is informatie te vinden voor verschillende doelgroepen, zoals organisaties, scholen, zorginstellingen en webwinkels.

HR Journaal over AVG

steffie schepers

Steffie Schepers

Het HR Journaal van 8 februari a.s. staat in het teken van de nieuwe privacywetgeving. Steffie Schepers is juridisch medewerker bij RWV Advocaten en heeft zich grondig verdiept in de nieuwe wetgeving. Samen met haar collega’s maakte ze een tien stappenplan om je voor te bereiden op de AVG. De stappen die van belang zijn voor jou als HR professional bespreekt ze tijdens het HR Journaal op 8 februari. Het HR Journaal start om 13.00 uur en je kunt je nog aanmelden.

Meld u aan voor het HR Journaal
Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.