Slimme mobiliteit op proef

0

De werknemers van drinkwaterbedrijf Vitens reizen per jaar vele duizenden kilometers voor hun werk. Vanaf volgend jaar wil het bedrijf een compleet nieuw mobiliteitsbeleid invoeren. De doelstellingen? Meer keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om duurzamer te reizen.

Vitens begon een aantal jaar geleden met het Nieuwe Werken. Het hoofdkantoor in Utrecht verhuist in 2015 naar Zwolle. Het kantoor in Utrecht wordt een satellietkantoor, samen met de kantoren in Leeuwarden, Lelystad en Arnhem. Werken is al grotendeels onafhankelijk van tijd en plaats. De mobiliteitsregelingen zijn dat nog niet.

Mobiliteitsbudget als financiële prikkel

Werknemers krijgen nu nog een vaste woon-werkvergoeding per km vanaf huis naar een vaste standplaats en een vergoeding voor zakelijke kilometers. ‘Nu werknemers op verschillende plekken kunnen werken, moeten onze vergoedingen ook flexibeler worden,’ vertelt Saskia Saelens, beleidsadviseur HR arbeidsvoorwaarden en projectleider flexibele mobiliteit. ‘Van mei tot en met oktober testen we het nieuwe beleid in een “proeftuin”. De werknemers zonder auto van de zaak krijgen vanaf volgend jaar een mobiliteitsbudget met een vaste kilometervergoeding.’

Het nieuwe mobiliteitsbeleid werd samen met Syndesmo en Workaway ontwikkeld en in samenspraak met een klankbordgroep die onder andere bestond uit medewerkers van Facilitair management, HR, Finance & Control, twee leden van de or en een directielid. ‘Iedereen was enthousiast, maar in eerste instantie dacht ik dat ze dat om verschillende redenen waren. Dat bleek niet te kloppen. Het mobiliteitsbudget is geen kostenbesparingsoperatie. Sterker nog, het plan kost in totaal meer dan de huidige reiskostenregelingen. Waar Vitens wel naar streeft is dat het budget stimuleert om slimmer te gaan werken en reizen.’

De bal ligt bij de werknemer

Vitens wil zijn werknemers meer eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid geven en daarmee medewerkers stimuleren om gebruik te maken van de e-fiets, het openbaar vervoer, e-conference, carpoolen en poolauto’s. ‘Het is nu financieel aantrekkelijk om veel zakelijke kilometers te maken met de auto. Die prikkel halen we weg en we bieden mensen goede alternatieven.’

Met het mobiliteitsbudget en een groot aantal ondersteunende maatregelen hoopt het bedrijf dat werknemers slimmer gaan reizen. Niet meer elke dag met de auto naar kantoor, maar als het zo uitkomt ook carpoolen, met de fiets of het openbaar vervoer. Medewerkers kunnen ook vanuit huis werken. De kilometers die ze maken declareren ze via de site en app van Reisbalans. Daar zien ze hoeveel ze aan het eind van de maand uitbetaald krijgen én hoeveel kilometers ze hebben afgelegd.

Het declareren van kilometers in Reisbalans en de vergoeding per kilometer maken de totale reiskosten voor HR en leidinggevenden inzichtelijker. ‘Voor ons was het een voorwaarde dat we alles administratief eenvoudig kunnen uitvoeren, zowel voor de medewerker als voor de personeels- en salarisadministratie.’

Eigen verantwoordelijkheid

‘Wij verplichten werknemers niet om duurzaam te reizen. We vinden dat een verantwoordelijkheid van de werknemer. Onze mensen hebben een hart voor water en daardoor vinden ze duurzaamheid vaak ook belangrijk.’

Het nieuwe flexibele mobiliteitsbeleid moet er vanaf 2015 voor zorgen dat werknemers van Vitens niet altijd voor hetzelfde vervoersmiddel kiezen. Deze gedragsverandering wordt onder meer gestimuleerd door medewerkers financieel te prikkelen. Het Nieuwe Werken in combinatie met  diverse slimme vervoersalternatieven doet dan de rest.

Lees ook: Kostenpost #2 verdient aandacht

Lees meer over:

Over Auteur