Reiskosten salderen onder werkkostenregeling

0

Werkgevers die ervoor kiezen om vanaf 1 januari 2011 de nieuwe werkkostenregeling toe te passen kunnen de reiskostenvergoedingen die hoger zijn dan het normbedrag van € 0,19 per kilometer salderen met reiskostenvergoedingen onder het normbedrag.

 

In tegenstelling tot eerdere plannen kan deze huidige salderingsmogelijkheid namelijk ook onder de werkkostenregeling worden toegepast.

In de praktijk zijn er behoorlijk wat werkgevers die voor woon-werkverkeer een lagere reiskostenvergoeding uitbetalen dan voor overige zakelijke kilometers, bijvoorbeeld voor het reizen naar klanten of leveranciers. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een kilometervergoeding van € 0,12 voor woon-werkverkeer en een vergoeding van € 0,22 per kilometer voor de overige zakelijke kilometers. De laatstgenoemde vergoeding is dan eigenlijk € 0,03 te hoog, omdat een onbelaste kilometervergoeding niet hoger kan zijn dan € 0,19. Dit zou betekenen dat deze € 0,03 per kilometer wordt belast. Onder voorwaarden is het echter toegestaan deze vergoedingen te salderen. De te hoge vergoeding voor ritten naar klanten wordt dan gecompenseerd door de lagere vergoeding voor woon-werkkilometers. Is de gemiddelde kilometervergoeding dan niet hoger dan € 0,19, dan kan de heffing van loonbelasting achterwege blijven. In andere gevallen moet het bovenmatige deel worden belast.

Toch salderingsmogelijkheid
Onder de werkkostenregeling zou de salderingsmogelijkheid in eerste instantie niet mogelijk zijn. Elke bovenmatige reiskostenvergoeding zou onmiddellijk ten laste komen van de vrije ruimte van 1,4% van de fiscale loonsom. In een recente nota van wijziging van de Fiscale verzamelwet 2010 staat echter dat de mogelijkheid tot salderen toch wordt ingevoerd in de werkkostenregeling.

Bovenmatig saldo eerder belast
Het moment waarop de saldering plaatsvindt is onder de werkkostenregeling wel anders dan nu het geval is. Momenteel wordt een eventueel overschot aan reiskostenvergoedingen geacht te zijn betaald op de laatste werkdag van januari in het volgende kalenderjaar. Onder de werkkostenregeling wordt de bovenmatige reiskostenvergoeding aan het eind van het kalenderjaar belast.

Let op!
Hoewel de werkkostenregeling per 1 januari 2011 in werking treedt is het nog niet direct verplicht deze regeling toe te passen. Op grond van overgangsrecht mag u in de jaren 2011, 2012 en 2013 vóór aanvang van elk jaar kiezen of u de werkkostenregeling wel of niet gaat toepassen. Per 1 januari 2014 is toepassing van de nieuwe regeling verplicht.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.