Prinsjesdag 2019: de highlights voor HR

0

De Miljoenennota en het Belastingplan 2020 zijn officieel gepresenteerd op Prinsjesdag. De meeste plannen voor het nieuwe jaar die interessant zijn voor HR, waren al bekend. We zetten in dit artikel een aantal highlights op een rij.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor het kabinet en keert regelmatig terug in de beleidsagenda van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De agenda is onderdeel van de Rijksbegroting die is gepresenteerd op Prinsjesdag. Om blijvende aandacht voor duurzame inzetbaarheid te faciliteren, wordt er vanaf 2020 structureel 10 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld.

Het wordt tijdelijk mogelijk voor sociale partners om oudere werknemers die niet in staat zijn om gezond door te werken tot de AOW-leeftijd eerder uit te laten treden. Sociale partners zullen per sector maatwerkafspraken maken over duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheden om vervroegd uit te treden met gebruikmaking van de tijdelijke RVU-vrijstelling. Het kabinet stelt voor deze maatwerkaanpak vanaf 2021 vier keer 200 miljoen euro beschikbaar.

Toekomst pensioenen

Veel maatregelen rondom duurzame inzetbaarheid en vitaliteit vloeien vooruit uit het onlangs gesloten pensioenakkoord. In dit akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. In 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. Voor het komende jaar blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.

Verlenging geboorteverlof voor partners

Het geboorteverlof voor partners wordt vanaf 1 juli 2020 verlengd. De partner van een moeder kan dan vijf weken geboorteverlof opnemen. De partner krijgt tijdens dit verlof 70% van het loon doorbetaald. Zo kan een gezin meer tijd samen doorbrengen, stimuleert dit een betere band met het kind en kunnen ouders taken in en rond het huis eerlijk verdelen.

 • Geboorteverlof voor partners wordt verlengd (ANP)

  In deze whitepaper bespreekt arbeidsrechtjurist Edith van Schie de verschillende verlofsoorten met daarbij de aandachtspunten voor HR.

  Download de checklist

   

Nieuwe Arbovisie

Het kabinet gaat strenger controleren of bedrijven zorgen voor een veilige werkomgeving. Met name bij kleine bedrijven ontbreekt er vaak een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), met bijbehorend plan van aanpak. Daarom gaat het kabinet meer inzetten op de naleving hiervan.

Het moet minder kostbaar en minder tijdrovend worden om schadeafhandelingen van beroepsziekten zoals ziekten die veroorzaakt zijn door chroom-6 in de toekomst af te handelen. minder kostbaar en minder tijdrovend. Het kabinet heeft een commissie ingesteld die hierover gaat adviseren in het nieuwe jaar.

Ook gaat het kabinet aan de slag met het actualiseren van het arbobeleid. De evaluatie van de wijziging van de Arbowet en een verkenning verbetering arbobeleidscyclus moeten in 2020 bijdragen aan een nieuwe Arbovisie 2030-2040.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

En natuurlijk treedt per 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet bevat maatregelen waarmee het kabinet de balans tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten wil herstellen. Zo betalen werkgevers vanaf 1 januari 2020 meer ww-premie voor flexwerkers en minder voor vaste werknemers.De premie voor werknemers in vaste dienst bedraagt naar verwachting 2,94% en voor flexwerkers is dat 7,94%.

De werkgevers betalen een gemiddelde ww-premie over het aantal werknemers in vaste dienst en flexwerkers. Hebben ze veel mensen in vaste dienst, dan ligt de gemiddelde premie die ze betalen dichter bij de lage premie. Hebben ze veel flexwerkers, dan betalen ze een gemiddeld hogere premie. Voor alle werkgevers samen komt de gemiddeld betaalde premie op 4,16% uit.

 • De WAB verkleint per 1 januari 2020 het verschil tussen vast en flex. Hierbij een checklist van de veranderingen voor HR.

  Download de checklist

   

   

Zelfstandigenaftrek omlaag

Het kabinet wil ook het verschil in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. De aard van het werk moeten bepalend zijn voor de vorm waarin de arbeid wordt verricht. Daarom gaat de zelfstandigenaftrek volgend jaar omlaag naar maximaal 7030 euro. Zelfstandigen worden hiervoor volledig gecompenseerd in 2020, 2021 en 2022. De arbeidskorting gaat namelijk wel omhoog, waardoor zelfstandigen er komend jaar naar verwachting 2% op vooruitgaan. Het kabinet zet in totaal 600 miljoen euro opzij.

Mensen aan het werk krijgen en houden

Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om (meer) te gaan werken. Het gaat goed met de Nederlandse economie, waardoor ministers extra willen investeren in de arbeidsmarkt. Zo maakt het kabinet voor 2020-2021 53 miljoen euro vrij om mensen met een beperking te helpen bij het vinden van een baan. Ook worden de regels rondom de Wajong per 1 januari 2020 versimpeld, zodat deze doelgroep meer kan gaan werken of zich laten bij- of omscholen.

Bron: Rijksoverheid

 • Uiteraard gaat uw HR-werk dieper dan een paar highlights. Kennisbank XpertHR heeft een uitgebreid dossier voor u samengesteld omtrent alle wijzigingen.

  Bekijk de pagina
Lees meer over:

Over Auteur

Sacha Luijkx is redacteur bij XpertHR Actueel. Met haar perfectionistische en pro-diversiteitsblik voorziet zij u van alles wat u moet weten rondom HR.