Nog enkele dagen tot de AVG… hierbij de laatste aandachtspunten

0

Per 25 mei 2018 aanstaande treden de nieuwe privacyregels in werking. Vanaf dan geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG. In dit artikel de laatste aandachtspunten voor HR op een rij.

Nog niet alle organisaties zijn klaar voor de AVG, zo blijkt uit een recente peiling van adviesorganisatie PwC. Slechts 42 procent van de 400 middel(grote) organisaties die zij ondervroegen, gaf aan klaar te zijn voor de strengere privacyregels. Ook HR-professionals werken nog hard om hun organisatie AVG-proof te maken, zo bleek begin april al tijdens het XpertHR College. Slechts 3 procent van de kijkers gaf aan de voorbereidingen te hebben afgerond, 83 procent was nog bezig en 14 procent moest nog beginnen.

Aandachtspunten voor HR

De impact van de AVG is ook voor HR groot. Denk bijvoorbeeld aan sollicitatieprocedures, personeelsdossiers, bewaartermijnen, administratie en uitwisseling van gegevens bij ziekte en re-integratie die allen in overeenstemming met de AVG moeten zijn. Advocaat Steffie Schepers is gespecialiseerd in de privacywetgeving en formuleerde een aantal belangrijke aandachtspunten voor HR:

  • Breng de informatiestromen binnen de HR-afdeling in kaart: met welke persoonsgegevens wordt er gewerkt? Van wie zijn deze gegeven en met welk doel worden deze verwerkt?
  • Bepaal hoe u omgaat met een datalek.
  • Bewaar persoonsgegevens niet tot in oneindigheid
  • Wees u bewust van de privacyregels die gelden rondom medewerkers die ziek zijn of solliciteren bij u organisatie.
  • Steffie Schepers heeft speciaal voor HR-professionals twee whitepapers geschreven over de AVG. Hierin gaat zij in op de belangrijkste aandachtspunten rondom (bijzondere) persoonsgegevens, bewaartermijnen en een datalek. Deze zijn gratis te downloaden:

Handhaving AVG: eerste jaar voorlichting en bijsturing

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de organisatie die gaat controleren op het naleven van de AVG. Zij hebben hiervoor verschillende maatregelen, denk aan het instellen van een onderzoek bij een organisatie of het uitdelen van een waarschuwing of berisping. Ook het opleggen van een boete is één van de mogelijkheden. Zo’n boete zou kunnen oplopen tot maximaal 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet. Het ligt niet in de verwachting dat de AP direct na 25 mei al met boetes gaat strooien. Zowel de Tweede Kamer als minister Sander Dekker van Rechtsbescherming hebben nadrukkelijk gevraagd om het eerste jaar in te zetten op voorlichting en bijsturing.

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.