Minister Dekker over de nieuwe privacywet AVG

0

Wat moet het midden- en kleinbedrijf regelen voor de AVG en gaat de Autoriteit Persoonsgegevens direct handhaven? Op deze vragen gaf minister Sander Dekker van Rechtsbescherming onlangs een antwoord tijdens een debat in de Tweede Kamer. Wij selecteerden een aantal van zijn antwoorden die voor u als HR mogelijk interessant zijn.

De nieuwe privacywetgeving ‘is geen grote aardverschuiving’, zegt minister Dekker in de Tweede Kamer. Zeker niet voor organisaties die al voldoen aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en die zelf goed inzicht hebben in de informatiestromen. Dekker: ‘Dat sluit niet uit dat organisaties hun bedrijfsgegevens moeten doorlichten en eventueel aanpassen, vooral op het gebied van verantwoording en transparantie eist de AVG meer dan voorheen.’

Hebben we straks heel strikte privacy normen?

Volgens Dekker is één van de principes in de Uitvoeringswet AVG is dat er heel veel kan als er een wettelijke basis is of als individuele gebruikers toestemming geven. Hij zegt: ‘Deze wet beoogt voor bedrijven en organisaties de manier waarop we omgaan met persoonsgegevens beter te regelen. De wet beoogt niet om zaken in te krimpen. Als het gaat om de maatschappelijke impact en consequenties van deze wetgeving ziet men ook beren op de weg die er niet zijn.’ Wel benadrukt hij tijdens het debat meerdere malen dat organisaties die nu niet voldoen aan de regels van de nu nog geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wel hard aan de slag moeten met aanpassingen.

Wat moet het MKB allemaal regelen?

Bedrijven en organisatie moeten bewuster omgaan met de gegevens van klanten, zegt minister Dekker als reactie op deze vraag van één van de Kamerleden. Als voorbeeld noemt hij een supermarktketen die een register moet bijhouden van de persoonsgegevens die worden verzameld. ‘Daarin staat bijvoorbeeld dat er bewakingscamera’s hangen of dat er met klantenkaarten wordt gewerkt. Dus houd bij wat je doet en registreer wat er met de gegevens gebeurt.’ In de praktijk zijn volgens de minister voor het midden- en kleinbedrijf een aantal concrete wijzigingen. Denk aan het register van verwerkingsactiviteiten en het idee van privacy by design en by default.

Over dit register van verwerkingsactiviteiten zegt Dekker later in het debat ook nog: ‘Zodra er sprake is van systematische gegevensverwerking, dan moet je dat registreren. Ook al werk je in een bedrijf met minder dan 250 werknemers. Ik denk inmiddels dat er relatief weinig organisaties in Nederland zijn die kunnen beweren dat zij niet regelmatig persoonsgegevens verwerken. Dus iedere organisatie die persoonsgegevens registreert moet in kaart brengen wat zij precies doen, waarom zij dat doen en waarom dit noodzakelijk is. Dat zal voor een kleine organisatie of voor een mbk’er een relatief klein iets zijn. De slager op de hoek die in de zomer gegevens verzamelt van mensen bij wie hij barbecuevlees aflevert zal niet meer dan een A4’tje nodig hebben, voor grotere bedrijven zal zo’n register veel substantiëler zijn.’

Gaat de Autoriteit Persoonsgegevens direct handhaven?

Over de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zegt de minister in het debat: ‘Van de AP heb ik begrepen dat zij het eerste jaar dat de AVG van toepassing is vooral zullen inzetten op verdere voorlichting en bijsturing. En niet onmiddellijk grijpen naar het zwaarste middel dat deze wet biedt.’

Ook benoemt Dekker nog dat de uitwerking van de AVG in de loop der tijd nader vorm krijgt. Dekker: ‘Vergelijk dat met het burgerrecht: het moet in de praktijk vorm krijgen middels jurisprudentie en rechtelijke uitspraken. Dat is ook een beetje waarvan ik hier hoop dat de open normen straks in de uitvoering handen en voeten krijgen en straks ook in jurisprudentie verder zullen worden uitgewerkt.’

Waar halen bedrijven en organisaties meer informatie?

‘Er zijn bedrijven die een inhaalslag moeten maken wat betreft gegevensverwerking. Ik heb daar zeker oog voor en werk ook samen met AP en VNO-NCW om voor die bedrijven op maat gesneden informatie beschikbaar te stellen’, zegt Dekker. Zo is de Autoriteit Persoonsgegevens een algemene voorlichtingscampagne gestart. Dekker: ‘Zij organiseren ook specifieke bijeenkomsten voor branches zoals het onderwijs en de zorg.’ Vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie is er een handreiking gemaakt. En speciaal voor kleine ondernemers verschijnt eind maart een praktische, compacte brochure. Dekker: ‘Hiermee wordt de materie niet alleen inzichtelijk gemaakt voor juristen van grote bedrijven maar ook voor midden- en kleinbedrijf.’
Ook is er een Europese adviescommissie, de Artikel 29-werkgroep, zij publiceren regelmatig nieuwe artikelen en richtsnoeren over de wetgeving.

Meer lezen over de privacywet:

  • avg

    Steffie Schepers

    Hoe bereidt u zich goed voor op de nieuwe privacywetgeving? Woensdag 4 april organiseert XpertHR een online webinar over de Algemene Verordening Gegevensverwerking, AVG. U kunt zich hiervoor gratis aanmelden. Advocaat Steffie Schepers praat u in een uur bij. Meer informatie en aanmelden >>>

     

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.