Ingehouden loonheffing voor Duitse chauffeurs moet worden afgedragen

0

Een transportbedrijf houdt voor een groot aantal Duitse chauffeurs loonheffing in, maar draagt het bedrag niet af aan de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt na controle een naheffing. In hoger beroep komt de vraag naar voren of het bedrijf überhaupt wel loonheffing in had moeten houden (en af moet dragen) voor de Duitse chauffeurs. Het Hof oordeelt dat de Inspecteur de ingehouden loonheffing terecht heeft nageheven.

De feiten
Een transportbedrijf met uitsluitend Nederlandse vestigingen heeft een groot aantal in Duitsland wonende chauffeurs in dienst. In 2006 houdt het bedrijf wel loonheffing in, maar draagt dit bedrag niet af aan de Belastingdienst. Het gaat in totaal om een bedrag van € 203.693,-. Na een controle in 2008 stuurt de Belastingdienst een naheffing voor dit bedrag. Het bedrijf gaat in beroep tegen deze beslissing en in 2009 wordt opnieuw onderzoek gedaan door de Belastingdienst bij het bedrijf. Het bedrijf was namelijk van mening dat het geen loonheffing in had hoeven houden voor de Duitsland woonachtige chauffeurs. Volgens de Inspecteur van de Belastingdienst leverde het onderzoek echter geen gegevens op, waaruit die conclusie kon worden getrokken.

Oordeel Hof
Het Hof oordeelt dat de Inspecteur de afgedragen loonheffing terecht heeft nageheven.

Overwegingen Hof
In het hoger beroep moeten twee vragen worden beantwoord, namelijk a) of Nederland bevoegd is om bij het transportbedrijf loonheffing in te houden voor de in Duitsland wonende werknemers en zo ja, in hoeverre in dat geval belastingen en premies verschuldigd zijn en b) of de Inspecteur het ingehouden maar niet afgedragen bedrag van € 203.693,- kan naheffen.

Artikel 27 lid 5 juncto artikel 20 lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen brengt mee dat de Inspecteur de wel ingehouden maar niet afgedragen belasting kan naheffen. Het Hof ziet geen omstandigheden die aan naheffing in de weg staan. De werknemers van wie loonheffing is ingehouden hebben geen bezwaarschrift ingediend. In navolging van het arrest van de Hoge Raad van 18 januari 2008 (LJN: AX9011), overweegt het Hof dat men niet achteraf, in het kader van een naheffing, terug kan komen op het bedrag dat van de werknemers is ingehouden. Dit past niet in de systematiek van de loonbelasting. Hieruit volgt voor het Hof dat de Inspecteur de afgedragen loonheffing terecht heeft nageheven.

Gerechtshof Leeuwarden, 3 april 2012, LJN: BW0974


Gevolgen voor de praktijk
In dit geval voerde werkgever aan dat geen inhoudingsplicht bestond voor een groep buitenlandse werknemers. De werkgever kwam hier echter pas mee nadat de naheffing al was opgelegd. De werkgever had, na de afdracht van een bedrag aan loonheffing, daartegen bezwaar kunnen maken bij de Inspecteur van de Belastingdienst.

Op XpertHR.nl lees je uitgebreide informatie over arbeidsrecht, en vind je voorbeelddocumenten, checklists, et cetera. XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.