Fiscus keurt 35% modelovereenkomsten af

0

De Belastingdienst heeft tot en met 19 april 7443 modelovereenkomsten ontvangen om te toetsen in het kader van de Wet deregulering arbeidsverhoudingen (DBA). Iets meer dan 20 procent van deze overeenkomsten is goedgekeurd en 35 procent is afgekeurd.

Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Financiën bekend heeft gemaakt naar aanleiding van een Wob-verzoek.

Tot 19 april 2017 zijn er 7443 modelovereenkomsten bij de Belastingdienst aangeboden. Hiervan zijn er 1566 goedgekeurd. 2637 modelovereenkomsten zijn afgekeurd. Over de reden van afkeuring staat niets opgenomen in de brief van het ministerie.

Modelovereenkomsten afgebroken

Ruim 800 modelovereenkomsten moeten nog worden behandeld. Ook zijn er 2429 modelovereenkomsten ‘afgebroken’, wat inhoudt dat deze geen eindoordeel krijgen. Het gaat dan om situaties waarbij de indiener geen behoefte meer heeft aan een standpunt of ziet dat het een dienstbetrekking betreft.

Doorlooptijd

De gemiddelde doorlooptijd van het toetsingstraject telt 14 weken. Dit komt volgens het ministerie door de coachende rol van de Belastingdienst tijdens dit traject. ‘Wanneer de Belastingdienst constateert dat een ingediende overeenkomst onvoldoende kenmerken bevat om buiten dienstbetrekking te kunnen werken stelt de Belastingdienst zich behulpzaam op door bijvoorbeeld de wettelijke mogelijkheden toe te lichten’, staat er in de begeleidende brief.

Handhaving uitgesteld

De handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) blijft in ieder geval tot 1 juli 2018 uitgesteld. De opschorting betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dat geldt niet voor kwaadwillenden.

Lees meer over:

Over Auteur

Marloes Oelen is contentcoördinator van XpertHR. Met haar journalistieke blik zorgt zij ervoor dat jij helemaal niks mist.