Fiscale regels kerstpakket

3

December is voor werkgevers traditioneel dé maand om hun personeel te belonen. Denkt uw werkgever er over nog een kerstpakket te geven, wijs hem dan op de fiscale regels!

Een werkgever mag 20% eindheffing toepassen over een geschenk in natura voor zover de waarde in het economisch verkeer van de geschenken in totaal niet meer bedraagt dan € 70 per jaar per werknemer. Een geschenk in natura kan van alles zijn, zoals een kerstpakket, een fles wijn of een cadeaubon. Komt de werkgever boven deze grens uit, dan kan hij gebruikmaken van de regeling voor ‘kleine verstrekkingen’. Dit houdt in dat hij eindheffing toepast tegen het gebruteerde tabeltarief voor zover de waarde de € 70 overstijgt. Let op, er geldt hier wel een maximum van € 136 per geschenk en een maximum van € 272 per jaar per werknemer.

Relaties
Wil de werkgever aan het einde van het jaar zijn relaties een geschenk toesturen, dan kan hij de verschuldigde belasting voor zijn rekening nemen door middel van eindheffing. De relaties hoeven dan geen belasting meer te betalen. Hierbij geldt niet de 20%-eindheffing. De werkgever moet een tarief van 45% toepassen als de waarde van het geschenk minder is dan € 136. Is de waarde meer dan € 136, dan moet over de gehele waarde een tarief van 75% worden toegepast. Ook hier geldt de grens van € 272 per jaar per persoon.

Voorbeeld
Stel de werknemer heeft met Pasen een paashaas gekregen ter waarde van € 40. Vanwege een jubileum (van de werkgever) geeft deze zijn werknemers ook nog een cd-bon ter waarde van € 100 en een kerstpakket ter waarde van € 130. De eindheffing wordt als volgt berekend. Voor de paashaas van € 40 mag de 20%-eindheffing voor het volledige bedrag worden toegepast. Voor de cd-bon van € 130 kan voor een bedrag van € 30 (€ 70 -/- € 40) de 20%-eindheffing worden toegepast. Voor de resterende € 70 moet de tabel worden toegepast. Voor het kerstpakket van € 130 kan geen 20%-eindheffing meer worden benut, aangezien de € 70 ‘op’ is. Ook hier mag de tabel voor eindheffing worden benut, aangezien geen enkel geschenk meer is dan € 136 en ook het maximum van € 272 niet wordt overschreden (het maximum is in dit voorbeeld € 40 + € 100+ € 130 = € 270). Was het kerstpakket bijvoorbeeld € 150 geweest, dan had de eindheffing in het geheel niet kunnen worden toegepast maar hadden de normale regels gegolden. Dit betekent dat de werkgever een bijtelling op het loon moet toepassen of kan kiezen voor bruteren.

Let op!
Premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet hoeven bij eindheffing niet te worden betaald.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

3 reacties

  1. jannie noort op

    Tjongejonge, w?t een gedoe van rekenen en berekenen en dat voor zulke relatief kleine bedragen. De boekhouding zal meer gaan kosten dan het hele eventuele geschenk(je) zal kosten. Hier viert de nederlandse klein-burgerlijkheid weer eens hoogtij!
    Vreselijk is dit!

  2. @luc: uw adres voor de categorie domme opmerkingen. Je begrijpt het tekstje van Jannie niet eens.