Evenveel minimumloonverdieners ondanks stijging aantal werkenden

0

Ruim 1 op de 20 werkenden in Nederland verdient het minimumloon. Vakbond CNV vindt het zorgelijk dat er steeds meer mensen zijn die voor een minimumloon werken. Zo stijgt het aantal banen, maar blijft het aantal mensen met een minimumloon gelijk.

De minimale loonbetalingsgrens bestaat nu 50 jaar in Nederland. Sinds 1 januari 2019 geldt voor fulltimers maandelijks een minimumbrutoloon van 1615,80 euro. Het percentage werknemers dat het minimumloon verdient, is al jaren stabiel, blijkt vrijdag uit cijfers van het CBS. Dit percentage zou volgens CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden echter omlaag moeten gaan wanneer het aantal banen toeneemt.

Het gaat momenteel al jaren beter met de economie en er komen in rap tempo steeds meer banen bij. Van Wijngaarden: ‘Wij roepen organisaties op om meer dan het minimumloon te betalen, zodat werknemers profiteren van de winst. De kosten voor levensonderhoud worden ook steeds hoger. Momenteel gebeurt het tegendeel.’

Sectoren

Werknemers die een minimumloon verdienen werken vooral als uitzendkracht in de verhuur en zakelijke diensten. Ook in de horeca zitten relatief veel minimumloonverdieners. Ook blijkt uit het onderzoek van het CBS dat voornamelijk om jongere werknemers of 65-plussers gaat. Tot slot concludeerde het bureau dat mensen zonder Nederlandse nationaliteit ook vaker binnen de groep minimumloonverdieners valt.

Werknemersbanen met minimumloon of lager naar bedrijfstak (bron: CBS).

Minimum(jeugd)loon per uur

De minimum(jeugd)loonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. De reden daarvan is dat het aantal uren dat in een sector of bedrijf(stak) per week wordt gewerkt van elkaar verschilt. In de ene sector werkt men in een fulltime dienstverband 40 uur en in de andere is 36 uur per week gebruikelijk. Door deze verschillen, kunnen werkgevers geen uniform minimum(jeugd)uurloon bepalen.

Zelf berekenen

Werkgevers moeten het wettelijk minimum(jeugd)uurloon steeds zelf berekenen. Dat kan door het minimumweekloon te delen door het gebruikelijke aantal uren dat bij een fulltime dienstverband hoort. De Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag regelt dat (bijna) alle werknemers die in Nederland werken altijd minimaal het minimum(jeugd)loon moeten verdienen.

Lees meer over:

Over Auteur

Sacha Luijkx is redacteur bij XpertHR Actueel. Met haar perfectionistische en pro-diversiteitsblik voorziet zij u van alles wat u moet weten rondom HR.