Eindheffingsmogelijkheid bij afzien van verlof in het kader van Haïti

0

Bedrijven en werknemers worden door het Ministerie van Financiën ondersteund bij initiatieven voor de slachtoffers in Haïti. Betaalde belasting en premies worden overgemaakt op giro 555. Bedrijven moeten wel verschilende gegevens aan de belastingdienst sturen.

Ingehouden loonheffing op ingeleverde verlofdagen en afgedragen btw over speciale verkoopacties die bedrijven organiseren voor slachtoffers van de aardbevingsramp, worden volledig doorgestort op gironummer 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Zo voorkomt de overheid dat zij verdient aan de hulpacties.

Eenvoudiger eindloonheffing

Voor de afdracht van loonheffingen over geschonken verlofuren kunnen bedrijven gebruikmaken van een eenvoudiger eindloonheffing. Zij hoeven hiervoor de gebruikelijke loonheffingstabellen niet te gebruiken.

Speciaal e-mailadres voor deelname

Deelnemende bedrijven aan deze belastingactie sturen een e-mail naar hulpactiehaiti@belastingdienst.nl met de volgende gegevens:

Als het gaat om gedoneerde verlofuren

  • het loonheffingennummer
  • bij ingehouden loonheffingen: het bedrag aan loonheffingen. Hiermee wordt bedoeld de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen (inclusief het werkgeversdeel) en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
  • bij eindheffing: het bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen
  • de datum waarop de tegenwaarde van de verloftijd is overgemaakt naar SHO. Let op: dit moet u vóór 30 april 2010 doen)

Als het gaat om speciale verkoopacties

  • het omzetbelastingnummer
  • de activiteit waarover het gaat
  • de omzet die u daarmee hebt behaald
  • het verschuldigde bedrag aan omzetbelasting dat u voor die omzet op aangifte hebt voldaan of zal voldoen
  • de datum waarop u de volledige netto-opbrengst hebt overgemaakt naar SHO. Let op: dit moet u vóór 30 april 2010 doen.

Schenkingen onder gebruikelijke voorwaarden

Giften van particulieren en bedrijven zijn volgens de gebruikelijke voorwaarden aftrekbaar. De Samenwerkende Hulporganisaties zijn ook geen schenkbelasting verschuldigd over schenkingen die worden gedaan aan de Nationale Actie.

Meer informatie op de website van de belastingdienst

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.