Banen creëren door belastingherziening? Focus op jonge moeders en laagste inkomens

0

Volgens het Centraal Planbureau is het stimuleren van arbeidsparticipatie door belastinghervormingen maar beperkt mogelijk. Voor het kabinet, dat hoopt 100.000 banen te creëren door de belastingverlaging voor lasten op arbeid, is dit geen prettige boodschap.

Het CPB heeft echter wel een tip voor het kabinet: richt je op jonge moeders. Onder deze groep is potentieel de meeste kans om de arbeidsparticipatie, en daarmee het aantal banen, te vergroten. Daarnaast kunnen maatregelen gericht op de laagste inkomens relatief veel opleveren.

Loonkostensubsidie

Jonge moeders worden vooral geprikkeld om aan het werk te gaan door een hogere inkomensafhankelijke combinatiekorting of een lager kindgebonden budget. Het verhogen van de arbeidskorting voor de laagste inkomens of het invoeren van een loonkostensubsidie zijn maatregelen die specifiek kunnen werken voor de laagste inkomens. Door zo’n loonkostensubsidie wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen; een hogere arbeidskorting maakt het voor mensen aantrekkelijker om aan het werk te gaan.

Inkomensongelijkheid

Sommige stimulerende maatregelen leiden tot meer inkomensongelijkheid, waarschuwt het CPB. Zo zijn er bijvoorbeeld het verlagen van uitkeringen of de zorgtoeslag. Hierdoor gaan meer mensen aan het werk, maar worden mensen met  lage inkomens ook armer.

Door de inkomstenbelasting voor alle groepen te verlagen, worden niet alleen veel banen gecreëerd. Het verlagen van de belastingdruk op de hogere inkomens kan zelfs banen kosten, omdat vrouwen soms minder gaan werken wanneer hun partner meer gaat verdienen.

Ook het verlagen van de werkgeverslasten bij ziekte van werknemers kost banen. Bedrijven moeten nu twee jaar loon doorbetalen voor zieke werknemers. “Dat is voor werkgevers en werknemers een prikkel om te werken aan re-integratie. Die verlies je deels als je die twee jaar loondoorbetaling terugdraait”, zei Laura van Geest, directeur van het CPB, in het tv-programma Buitenhof.

Of het kabinet 100.000 banen kan creëren via beleidsaanpassingen, zoals het doel is bij de belastingherziening, noemde van Geest “spannend”.

Bron: NOS.nl

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.