Onderwerp: Administratie en belasting

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst heeft de werkgever verschillende civielrechtelijke verplichtingen en daarnaast gelden er bijzondere regels ter bescherming van de werknemer. Naast civielrechtelijke verplichtingen, gelden ook fiscale regels die betrekking hebben op administratieve verplichtingen. In dit dossier leest u meer over loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen. Ook onderwerpen als woon-werkverkeer, fietsplan en het cafetariamodel vindt u hier terug.

Ook in dit dossier: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle organisaties in Nederland aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Ook voor HR is de impact van de AVG groot. Zo dient HR bijvoorbeeld sollicitatieprocedures, personeelsdossiers, bewaartermijnen, administratie en uitwisseling van gegevens bij ziekte en re-integratie in overeenstemming met de AVG te brengen.

Om u te ondersteunen in de voorbereiding, kun u gebruik maken van het volgende stappenplan:

  • Bepaal of u een functionaris voor de gegevensbescherming dient aan te stellen
  • Breng in kaart welke persoonsgegevens u verwerkt
  • Bepaal of u verplicht bent een Data Protection Impact Assessment uit te voeren
  • Stel een privacybeleid op
  • Maak een register verwerkingen en register datalekken
  • Stel vast wat uw doel is en wat de grondslag is voor de gegevensverwerking
  • Evalueer de manier waarop u toestemming vraagt, krijgt en registreert
  • Stel de wijze vast waarop informatie wordt verschaft aan de betrokkene
  • Controleer uw bewerkers- en verwerkersovereenkomsten.
  • Bepaal onder welke toezichthouder u valt.

Alles over dit stappenplan en over de AVG leest u in dit dossier.

xperthr college over avg

avg

Steffie Schepers

Nieuw is dat de Autoriteit Persoonsgegevens direct een boete kan uitdelen zonder waarschuwing vooraf. Bent u al klaar voor de AVG?

Tijdens het XpertHR College bespreek ik de belangrijkste stappen om goed voorbereid te zijn op de AVG.

Steffie Scherpers, advocate

Bekijk het XpertHR College

downloads over avg

Artikelen over AVG

Artikelen over het onderwerp administratie en belasting

Administratie en belasting
Download: Wat verandert er in 2020?

Ook dit jaar publiceren wij een poster rondom de wetswijzigingen in 2020. Denk aan het aanvullend geboorteverlof dat gaat gelden per 1 juli. Of de compensatieregeling voor de transitievergoeding voor langdurige ziekte die je kunt aanvragen vanaf 1 april.

Administratie en belasting
HR worstelt met nieuwe regels rondom oproepkrachten

Wat is er in 2020 veranderd voor oproepkrachten? Met die vraag worstelen HR-professionals het meest nu de Wet Arbeidsmarkt in Balans erdoorheen is. Tijdens het XpertHR College van advocaat Steffie Schepers gaf 62 procent van de deelnemers aan daarmee te worstelen. De wijzigingen op het gebied van payrolling roept nog bij 17 procent vragen op.

1 2 3 14