Onderwerp: Administratie en belasting

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst heeft de werkgever verschillende civielrechtelijke verplichtingen en daarnaast gelden er bijzondere regels ter bescherming van de werknemer. Naast civielrechtelijke verplichtingen, gelden ook fiscale regels die betrekking hebben op administratieve verplichtingen. In dit dossier leest u meer over loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen. Ook onderwerpen als woon-werkverkeer, fietsplan en het cafetariamodel vindt u hier terug.

Ook in dit dossier: Prinsjesdag

Prinsjesdag komt er weer aan: traditioneel de dag waarop het kabinet de politieke plannen en een aantal aanpassingen in de wet- en regelgeving presenteert. Thema’s als arbeidsrecht, arbeidsmarkt, pensioen en fiscaal recht zijn op deze dag voor HR van belang. Maar wat staat HR te gebeuren?

Om u te ondersteunen in de voorbereiding op de voorspellingen voor het nieuwe jaar, kunt u dit dossier in de gaten houden. Hierop verschijnen nieuwsberichten, interviews, stellingen en een whitepaper omtrent Prinsjesdag.

whitepaper over prinsjesdag

PrinsjesdagHet nieuwe jaar zal met veranderingen in de wet- en regelgeving beginnen. Een aantal auteurs van XpertHR geven hun voorspellingen voor het nieuwe jaar en delen wat volgens hen moet veranderen om het werk van HR-professionals te bevorderen.

Binnenkort!

Artikelen over prinsjesdag

Artikelen over het onderwerp administratie en belasting

Administratie en belasting
Afschaffing doorsneepremie kost werkgevers miljarden

Met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel, vermoedelijk in 2020, verandert naar alle waarschijnlijkheid de doorsneepremie bij middelloonregelingen. Tegelijkertijd worden naar verwachting de staffels bij beschikbare premieregelingen afgeschaft en kan de overgang naar nieuwe pensioenregelingen werkgevers bakken met geld kosten.

Administratie en belasting
Download: 8 praktijkvragen over AVG voor HR

De nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een feit en bedrijven hebben minder dan een maand om aan alle eisen te voldoen. Per 25 mei 2018 vervangt de AVG namelijk de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf dan moet iedereen aan de bepalingen in de AVG voldoen.

1 2 3 13