Collegereeks Management 3.0

Geeft u leiding á la de 21e eeuw?

Wat is het ideale profiel voor een leider die de organisatie door de huidige turbulente tijden moet loodsen? Wat voor soort management is nodig in deze tijd?

  • Trends die de veranderingen van de 21e eeuw karakteriseren
  • Leiders van de toekomst
  • Cruciale kwaliteiten, karaktereigenschappen van de leider van de toekomst

Wat betekent dit voor uw management skills 3.0? Eén ding is zeker: wanneer u als organisatie niet wendbaar en flexibel bent, is uw bestaansrecht onzeker. Het moet dynamischer, minder formeel, transparanter. Maar hoe dan?

Toonaangevende sprekers geven hun visie op anders organiseren en anders leidinggeven. 

Anders organiseren & anders leidinggeven
Organisaties maken transities door die aansluiten bij grote veranderingen in de maatschappij. Van leiders en leidinggevenden worden daardoor heel andere inzichten en competenties verwacht.

Data:

  • College 1: 10 mei 2017 – Prof.dr. Wim de Ridder
  • College 2: 17 mei 2017 – Prof.dr. Bob de Wit
  • College 3: 24 mei 2017 – Drs. Cris Zomerdijk
  • College 4: 31 mei 2017 – Prof.dr. Lidewey van der Sluis
  • College 5: 7 juni 2017 – Prof.dr. André Wierdsma
  • College 6: 14 juni 2017 – Prof.dr. René ten Bos

 

StellingRol van manager moet rouleren

Zelfsturende teams zijn populairder dan ooit. En dat heeft ook gevolgen voor de rol van de manager. Hoe zou die rol er idealiter uit zien? En is die manager nog nodig? Daarom de stelling: De rol van manager moet niet door één persoon vast uitgeoefend worden, maar moet rouleren.