Zoekresultaten voor: pensioenwet (13)

Pensioen
HR maakt pensioen behapbaar

In de wandelgangen horen we nog vaak dat pensioen een hoofdpijndossier is voor HR. Maar de pensioenwetgeving zal nou eenmaal blijven wijzigen. Lees de tips om dit onderwerp in je…

Pensioen
Nieuwe pensioenregels aangenomen

…van de Pensioenwet waarin de wettelijke eisen aan pensioenfondsen zijn vastgelegd. De belangrijkste veranderingen die vanaf 2015 worden doorgevoerd zijn:– Het verspreiden van financiële mee- en tegenvallers over de tijd….

Arbeidsmarkt
Lot pensioenakkoord in handen FNV

…te krijgen moest hij in de Kamer de vrees wegnemen dat de jongeren de dupe worden van het pensioenakkoord. In een nieuwe pensioenwet moet de solidariteit tussen de generaties worden…

Algemeen
Pensioensregeling niet voor iedereen

…een pensioensregeling is getroffen. LJN BP3567 Gerechtshof Amsterdam Groepsvermoeden pensioenregeling (art. 2 lid 2 PSW jo art. 7 lid 4 Pensioenwet) Hoger beroep 28 februari 2011 Door mr. Ingrid Kooijman  …

Pensioen
Pensioenstelsel kan snel worden aangepast

…onder meer ook de Pensioenwet en het financiële toetsingskader zullen moeten worden aangepast. ‘Indien het lukt om in januari 2011 op hoofdlijnen duidelijkheid te hebben over de aanpak en de…

Pensioen
Pensioen ABC

…na het overlijden van de deelnemer tijdelijk wordt uitgekeerd aan de kinderen van de deelnemer. Ondernemingspensioenfonds In de Pensioenwet staat de volgende definitie: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of…

Pensioen
Checklist Pensioenwet

Overzichtelijkheid en transparantie, dat zijn de toverwoorden van de Pensioenwet. Wat betekent dit voor u als P&O’er? In de eerste plaats zult u moeten nagaan of uw huidige pensioenregeling voldoet…