Zoekresultaten voor: beroepsziekten (49)

Arbo
Tips en veranderingen voor preventiemedewerkers na nieuwe Arbowet

…verschillende bijeenkomsten voor preventiemedewerkers. Waarom is hier zoveel vraag naar? Petra van de Goorbergh Voor preventiemedewerkers worden jaarlijks kennissessies en congressen georganiseerd. Onlangs bijvoorbeeld over Preventie van beroepsziekten. Tijdens dit…

CAO
3 opvallende cao-afspraken over verzuim

…van een organisatie waar verzuimbeleid is vastgelegd in een specifieke HR-regeling. Blijkens de cao streeft de werkgever ‘continue (sic) naar verbetering op het gebied van arbeidsomstandigheden om arbeidsongevallen en beroepsziekten

Arbo
Download: bent u klaar voor de nieuwe Arbowet?

…Arbowet. Heeft u alles geregeld? In deze whitepaper vindt u informatie over: De belangrijkste wijzigingen in de Arbowet Basiscontract arbodienstverlening Preventie Melding van beroepsziekten Handhaving en sancties Download de whitepaper…

Blog
BlogWat kan HR doen om werkstress te voorkomen?

…psychische beroepsziekte, blijkt uit de lijst met meest gemelde beroepsziekten in 2016 die het Nederlands Centrum van Beroepsziekten opstelde. Een stijging van 10 procent ten opzichte van 2014 – en…

Arbo
Meer werknemers last van overspannenheid door werk

…gebrek aan ondersteuning van collega’s. Ook zijn er vaak onvoldoende mogelijkheden om werk over te dragen. Andere beroepsziekten Naast de psychische beroepsziekten worden veel beroepsziekten van het bewegingsapparaat (27 procent)…

Arbo
Hoe bereid je je voor op de nieuwe Arbowet

…rol voor de ondernemingsraad 3 Meer aandacht voor beroepsziekten 4 Meer oog voor preventie en een grotere rol voor de preventiemedewerker 5 De inspectie krijgt meer mogelijkheden voor het handhaven…

Arbo
5 aanpassingen in de vernieuwde arbowet

…preventiemedewerker. 3 Meer aandacht voor beroepsziekten De bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. In 2020 volgt een evaluatie. Als uit…

Arbo
Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet

…de klachtenprocedure van de bedrijfsarts het overleg tussen de OR, bedrijfsarts en andere arbo-deskundigen de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts om beroepsziekten op te sporen en te melden de mogelijkheid van…

Arbo
Nieuwe Arbowet opnieuw uitgesteld

…van de bedrijfsarts het overleg tussen de OR, bedrijfsarts en andere arbo-deskundigen de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts om beroepsziekten op te sporen en te melden de mogelijkheid van werknemers om…

Verzuim
3 vragen over arbeidsgerelateerde zorg

…We willen vooral voorkomen dat mensen ziek worden van hun werk en we willen dat beroepsziekten als bijvoorbeeld burn-out, rugklachten of lawaaidoofheid tijdig worden herkend. Daarvoor zijn kundige bedrijfsartsen nodig.’…