Zoekresultaten voor: aanzegtermijn (16)

Ambtenarenrecht
Wat betekent de WAB nog meer voor HR?

…aangeboden had moeten worden! Er ligt straks dus een belangrijke taak voor HR, te vergelijken met die rond de aanzegtermijn. Een werkgever moet een oproepkracht straks immers tijdig een aanbod…

Ontslag
Live-vertrek Philip Freriks: waar was HR?

…Philip Freriks is als columnist niet in vaste dienst. ‘Voor freelancers geldt geen wettelijke aanzegtermijn, maar dat is geen reden om onzorgvuldig te werk te gaan’, zegt Hes. Extra pijnlijk…

Flexibilisering
WWZ vergroot belang HR-beleid

…is voortaan alleen mogelijk voor contracten van langer dan zes maanden; concurrentiebeding is bij een tijdelijk contract feitelijk niet meer mogelijk; op het niet nakomen van de aanzegtermijn staat een…

Ontslag
Weet jij alles over de WWZ? De antwoorden

…januari 2015 is een werkgever verplicht om bij afloop van tijdelijke contracten van 6 maanden of langer een wettelijke aanzegtermijn van ten minste één maand in acht te nemen. Dat…

Ontslag
Weet jij alles over de WWZ?

We kunnen niet meer onder de Wet Werk en Zekerheid uit. Maar wat weet jij eigenlijk over de ketenregeling, ontslag met wederzijds goedvinden, reorganisaties en de aanzegtermijn? Door de WWZ…

Ontslag
Aanzeggen wordt nog vaak vergeten

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle werkgevers verplicht zich aan de aanzegtermijn te houden. Volgens juridisch dienstverlener DAS gebeurt dit lang niet altijd. Vooral kleine bedrijven verzuimen bij aanzeggen. Bij…

Ontslag
Zeg eens aan: alles over aanzegplicht

aanzegtermijn en transitievergoeding (stb-2014-538). De basis voor de aanzegboete vormt het loon, dat wordt berekend door bruto uurloon te vermenigvuldigen met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Als de arbeidsduur niet…

Arbo
Nieuwe wetgeving per 1 januari 2015

…en zekerheid Met de Wet werk en zekerheid wordt de Wet flexibiliteit en zekerheid en het ontslagrecht aangepast. Per 1 januari 2015 worden de bepalingen rondom proeftijd, aanzegtermijn, concurrentiebeding bij…

Arbeidsmarkt
Actieplan Jeugdwerkloosheid FNV Jong

…in bij tijdelijke contracten. Voer in de wet Flex en Zekerheid een verplichte aanzegtermijn in voor tijdelijke contracten. Bij het niet verlengen van een tijdelijk contract heeft een jonge werknemer…